Showing posts with label BASIC ENGLISH CLASS FOR PRIMARY CLASSES. Show all posts
Showing posts with label BASIC ENGLISH CLASS FOR PRIMARY CLASSES. Show all posts

Wednesday, April 22, 2020

BASIC ENGLISH CLASS FOR PRIMARY CLASSES

5,6 ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്കായി ഏറ്റവും Basic ആയിട്ടുള്ള English class ഷേണി  ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ഷനില്‍ പറല്‍,AMHSS Vengoor, Malappuram.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.