Showing posts with label NMMSE EXAM 2023-2024 STD VIII MATHS- QOD 01 TO 03 MM AND EM WITH ANSWERS. Show all posts
Showing posts with label NMMSE EXAM 2023-2024 STD VIII MATHS- QOD 01 TO 03 MM AND EM WITH ANSWERS. Show all posts

Monday, December 4, 2023

NMMSE EXAM 2023-2024 STD VIII MATHS- QOD 35-42 MM AND EM WITH ANSWERS

NMMSE പരീക്ഷയ്ക്ക്  തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കാൈയി 8ാം ക്ലാസിലെ ഗണിതത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചോദ്യവുമായി NMMSE QOD 35-42 MM & EM WITH ANSWERS ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ശരത്ത് എ എസ് ; GHSS Kuttipuram ,മലപ്പുറം.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
NMMS QUESTION OF THE DAY 42  MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 41 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 40 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 39 MM & EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 38 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 37 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 36 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 35 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 34 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 33 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 32 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 31 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 30 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 29 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 28 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 27 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 26 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 25 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 24 MM EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 23 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 22 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 21 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 20 MM & EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 19 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 18 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 17 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 16 MM & EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 15 MM EM
NMMS QOD 15 ANSWERS MM
NMMS QOD 15 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 14 MM EM
NMMS QOD 14 ANSWERS MM
NMMS QOD 14 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 13 MM EM
NMMS QOD 13 ANSWERS MM
NMMS QOD 13 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 12 MM EM
NMMS QOD 12 ANSWERS MM
NMMS QOD 12 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 11 MM EM

NMMS QOD 11 ANSWERS MM
NMMS QOD 11ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 10 MM EM
NMMS QOD 10 ANSWERS MM
NMMS QOD 10 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 09 MM EM

NMMS QOD 09 ANSWERS MM
NMMS QOD 09 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 08 MM EM
NMMS QOD 08 ANSWERS MM
NMMS QOD 08 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 07 MM EM
NMMS QOD 07 ANSWERS MM
NMMS QOD 07 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 05 MM EM
NMMS QOD 05 ANSWERS MM
NMMS QOD 05 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 04 MM EM
NMMS QOD 04 ANSWERS MM
NMMS QOD 04 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 03 MM EM
NMMS QOD 03 ANSWERS MM
NMMS QOD 03 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 02 MM EM
NMMS QOD 02 ANSWERS MM
NMMS QOD 02 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 01 MM EM
NMMS QOD 01 ANSWERS MM
NMMS QOD 01 ANSWERS EM