Showing posts with label SURESHBABU. Show all posts
Showing posts with label SURESHBABU. Show all posts

Tuesday, February 15, 2022

പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലി -കോഴിയും കിഴവിയും -പഠനകുറിപ്പുകള്‍

പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ നിലാവ്പെയ്യുന്ന നാട്ടുവഴികള്‍ എന്ന രണ്ടാം യുണിറ്റിലെ കോഴിയും കിഴവിയും  പാഠത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പഠനകുറിപ്പുകള്‍  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ സുരേഷ് അരീക്കോട്, ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കുഴിമണ്ണ , മലപ്പുറം.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലി -കോഴിയും കിഴവിയും -പഠനകുറിപ്പുകള്‍

RELATED POSTS
STANDARD X MALAYALAM -ADISTHANA PADAVALI - ഓണമുറ്റത്ത് - ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍
STANDARD X MALAYALAM -ADISTHANA PADAVALI - ഓണമുറ്റത്ത് - പഠനകുറിപ്പുകള്‍
STANDARD X MALAYALAM KERALA PADAVALI -അനുഭൂതികള്‍ ആവിഷ്കാരങ്ങള്‍  -പ്രവേശക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
STANDARD X MALAYALAM KERALA PADAVALI -പാവങ്ങള്‍ - QUESTIONS AND ANSWERS
STANDARD X - KERALA PADAVALI - വിശ്വരൂപം - പഠനകുറിപ്പുകള്‍
STANDARD X - ADISTHASNA PADAVALI -അമ്മത്തൊട്ടില്‍-STUDY NOTES
SSLC KERALA PADAVALI - CHAPTER 3 -പാവങ്ങള്‍ - STUDY NOTES
STANDARD X KERALA  PADAVALI  രണ്ടാം പാഠം- ഋതുയോഗം - നോട്ട് - സുരേഷ് അരീക്കോട്  

STANDARD X ADISTHANA PADAVALI - CHAPTER 2 -  ഓരോ വിളിയും കാത്ത് NOTES
STANDARD X ADISTHANA PADAVALI പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി 1.1  FIRST BELL SUPPORT MATERIAL
STANDARD X ADISTHANA PADAVALI പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി - 1.2
FIRST BELL SUPPORT MATERIAL

STANDARD X ADISTHANA PADAVALI - UNIT 1-  പ്ലാവിലകഞ്ഞി  - STUDY NOTES(NEW)