Showing posts with label LSS/USS QUESTION POOL 2020. Show all posts
Showing posts with label LSS/USS QUESTION POOL 2020. Show all posts

Wednesday, February 26, 2020

USS COACHING CLASS -SOCIAL SCIENCE, MATHS, BASIC SCIENCE

29/02/20 നടക്കുന്ന USS പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് സഹായകരമായ ഗണിതം,  അടിസ്ഥാന  ശാസ്ത്രം സോഷ്യൽ സയൻസ്  ക്ലാസുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് നസീര്‍ സാര്‍ , GVHSS Kalpakanchery.
നസീര്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
USS Maths Coaching Class 
USS Maths Coaching Class- Clock 
USS Maths Coaching Class - Percentage II
USS Maths Coaching Class _ Percentage I
USS Maths Coaching Class _Ratio and Promotion
USS  Maths Coaching Class -Interest
USS Maths Coaching Class Train Problems
USS Maths Coaching Class Train - Average - part 2
USS Maths Coaching Class - Average - Part I
USS BASIC SCIENCE FINAL TIPS
USS Basic Science coaching class - Part 9
USS Basic Science coaching class - Part 8
USS Basic Science coaching class - Part 7
USS Basic Science Coaching Class - Part 6 
USS Basic Science Coaching Class - Part 5 
USS Basic Science Coaching Class Part 4
USS Basic Science Coaching Class Part 3 
USS Basic Science Coaching Class Part 2
USS Basic Science Coaching Class Part I
USS COACHING CLASS ENGLISH 
USS Social Science Model question paper 3
USS Social Science Coaching Class 2
USS Social Science Coaching Class 1
MORE USS RESOURCES 
KSTU MALAPPURAM DISTRICT USS MODEL EXAM QUESTION PAPERS AND ANSWER KEY