Showing posts with label SARATH. Show all posts
Showing posts with label SARATH. Show all posts

Thursday, June 13, 2024

STANDARD X MATHEMATICS- QOD 01 TO 04 - 2024-2025 MM AND EM

  10ാം  ക്ലാസിലെ ഗണിതത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചോദ്യവുമായി Question of the day 01 to 04  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ശരത്ത് എ എസ് ; GHSS കുറ്റിപ്പുറം, മലപ്പുറം
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
STANDARD X MATHEMATICS QUESTION OF THE DAY  01  - 2024 MM
STANDARD X MATHEMATICS QUESTION OF THE DAY 01  -2024 EM
STANDARD X MATHEMATICS QUESTION OF THE DAY 02 -2024 MM
STANDARD X MATHEMATICS QUESTION OF THE DAY 02 -2024 EM
STANDARD X MATHEMATICS QUESTION OF THE DAY 03 - 2024 MM
STANDARD X MATHEMATICS QUESTION OF THE DAY 03- 2024  EM
STANDARD X MATHEMATICS QUESTION OF THE DAY 04-2024 MM
STANDARD X MATHEMATICS QUESTION OF THE DAY 04-2024EM

Sunday, December 10, 2023

WANDOOR GANITHAM USS MATHS STUDY MATERIAL -2024 - QUESTION OF THE DAY 01- TO 47 WITH ANSWERS

ഏഴാം ക്ലാസിലെ USS പരീക്ഷയ‍്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി USSന് ഒരുങ്ങാം -ദിവസേന ഒരു ചോദ്യം എന്ന രീതിയിൽ USS QUESTION OF THE DAY 01-47 AND  ANS OF 01-47  MM & EM ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ശരത്ത് എ എസ്. GHSS Kuttipuram ,മലപ്പുറം.
USS QUESTION OF THE DAY 01 TO47 MM AND EM
USS QUESTION OF THE DAY 01 TO47 ANSWERS

NMMSE QUESTION OF THE DAY 01-52 MM AND EM WITH ANSWERS

നാളെ നടക്കുന്ന NMMSE പരീക്ഷയ്ക്ക്  തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി 8ാം ക്ലാസിലെ ഗണിതത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചോദ്യവുമായി NMMSE QOD 01-52  MM & EM WITH ANSWERS ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ശരത്ത് എ എസ് ; GHSS Kuttipuram ,മലപ്പുറം.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
NMMSE QUESTION OF THE DAY 01-52 MM AND EM
NMMSE QUESTION OF THE DAY 01-52 ANSWR KEY

Saturday, August 12, 2023

SSLC MATHS -CONSTRUCTIONS AND WORKSHEETS BASED ON FIRST TERM CHAPTERS-NOTE -MM AND EM

2023 - 24 ഓണപ്പരീക്ഷക്കായി SSLC Maths ന്റെ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ നിർമിതികളുടെ    (CONSTRUCTIONS ) നോട്ടും വർക്ക് ഷീറ്റും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ ശരത്ത് എ എസ് ; GHSS കുറ്റിപ്പുറം, മലപ്പുറം
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
SSLC MATHS -CONSTRUCTIONS BASED ON FIRST TERM CHAPTERS-NOTE -MM
SSLC MATHS -CONSTRUCTIONS BASED ON FIRST TERM CHAPTERS-NOTE-EM
SSLC MATHS -CONSTRUCTIONS BASED ON FIRST TERM CHAPTERS-WORKSHEET -MM
SSLC MATHS -CONSTRUCTIONS BASED ON FIRST TERM CHAPTERS-WORKSHEET-EM

SSLC FIRST TERM 2023- D+ MODULE -MM AND EM

 2023 - 24 ഓണപ്പരീക്ഷക്കായി SSLC Maths ന്റെ D+ Module ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ശരത്ത് എ എസ് ; VMC GHSS Wandoor ,മലപ്പുറം.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC FIRST TERM 2023- D+ MODULE -MM
SSLC FIRST TERM 2023- D+ MODULE -EM

Saturday, December 17, 2022

NMMSE QUESTION OF THE DAY 01-61 WITH ANSWERS MM AND EM

8ാം  ക്ലാസിലെ ഗണിതത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചോദ്യവുമായി QOD 01 TO 61  MM & EM WITH ANSWERS ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ശരത്ത് എ എസ് ; VMC GHSS Wandoor ,മലപ്പുറം.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

NMMS QUESTION OF THE DAY 1-61 MM EM
NMMS QOD 1-61 ANSWERS MM
NMMS QOD 1-61 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 61 MM EM
NMMS QOD 61 ANSWERS MM
NMMS QOD 61 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 60 MM &EM
NMMS QOD 60 ANSWERS MM
NMMS QOD 60 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 59 MM &EM
NMMS QOD 59 ANSWERS MM
NMMS QOD 59 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 58 MM &EM
NMMS QOD 58ANSWERS MM
NMMS QOD 58 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 57 MM &EM
NMMS QOD 57 ANSWERS MM
NMMS QOD 57 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 56 MM &EM

NMMS QOD 56 ANSWERS MM
NMMS QOD 56 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 55 MM &EM
NMMS QOD 55 ANSWERS MM
NMMS QOD 55 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 54 MM &EM
NMMS QOD 54 ANSWERS MM
NMMS QOD 54 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 53 MM &EM
NMMS QOD 53 ANSWERS MM
NMMS QOD 53 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 52 MM &EM
NMMS QOD 52 ANSWERS MM
NMMS QOD 52 ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 1-51 MM &EM
NMMS QOD 1-51 ANSWERS MM
NMMS QOD 1-51 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 51 MM &EM
NMMS QOD 51 ANSWERS MM
NMMS QOD 51 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 50 MM &EM
NMMS QOD 50 ANSWERS MM
NMMS QOD 50 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 49 MM &EM
NMMS QOD 49 ANSWERS MM
NMMS QOD 49 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 48 MM &EM
NMMS QOD 48 ANSWERS MM
NMMS QOD 48 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 47 MM &EM
NMMS QOD 47 ANSWERS MM
NMMS QOD 47 ANSWERS EM
<NMMS QUESTION OF THE DAY 46 MM &EM
NMMS QOD 46 ANSWERS MM
NMMS QOD 46 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 1-45 MM &EM
NMMS QOD 1-45 ANSWERS MM
NMMS QOD 1-45 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 45 MM &EM
NMMS QOD 45 ANSWERS MM
NMMS QOD 45 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 44 MM &EM
NMMS QOD 44 ANSWERS MM
NMMS QOD 44 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 43 MM &EM
NMMS QOD 43 ANSWERS MM
NMMS QOD 43 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 42 MM &EM
NMMS QOD 42 ANSWERS MM
NMMS QOD 42 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 41 MM &EM
NMMS QOD 41 ANSWERS MM
NMMS QOD 41 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 1-40 MM &EM
NMMS QOD 1-40 ANSWERS MM
NMMS QOD 1-40 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 40 MM &EM
NMMS QOD 40 ANSWERS MM
NMMS QOD 40 ANSWERS EM
>NMMS QUESTION OF THE DAY 39 MM &EM
NMMS QOD 39 ANSWERS MM
NMMS QOD 39 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 38 MM &EM
NMMS QOD 38 ANSWERS MM
NMMS QOD 38 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 37 MM &EM
NMMS QOD 37 ANSWERS MM
NMMS QOD 37  ANSWERS EM

NMMS QUESTION OF THE DAY 36 MM &EM
NMMS QOD 36 ANSWERS MM
NMMS QOD 36  ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 35 MM &EM

NMMS QOD 35 ANSWERS MM
NMMS QOD 35 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 34 MM &EM
NMMS QOD 34 ANSWERS MM
NMMS QOD 34 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 33 MM &EM
NMMS QOD 33 ANSWERS MM
NMMS QOD 33 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 1-30 MM &EM
NMMS QOD 1-30 ANSWERS MM
NMMS QOD 1-30 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 32 MM &EM
NMMS QOD 32 ANSWERS MM
NMMS QOD 32 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 31 MM &EM
NMMS QOD 31 ANSWERS MM
NMMS QOD 31 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 30 MM &EM
NMMS QOD 30 ANSWERS MM
NMMS QOD 30 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 29 MM &EM
NMMS QOD 29 ANSWERS MM
NMMS QOD 29 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 28 MM &EM
NMMS QOD 28 ANSWERS MM
NMMS QOD 28 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 27 MM &EM
NMMS QOD 27 ANSWERS MM
NMMS QOD 27 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 26 MM &EM
NMMS QOD 26 ANSWERS MM
NMMS QOD 26 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 1-25 MM &EM
NMMS QOD 1-25ANSWERS MM
NMMS QOD 1-25  ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 25 MM &EM
NMMS QOD 25 ANSWERS MM
NMMS QOD 25 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 24 MM &EM
NMMS QOD 24 ANSWERS MM
NMMS QOD 24 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 23 MM &EM
NMMS QOD 23 ANSWERS MM
NMMS QOD 23 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 22 MM &EM
NMMS QOD 22 ANSWERS MM
NMMS QOD 22 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 21 MM &EM
NMMS QOD 21 ANSWERS MM
NMMS QOD 21ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 1-20 MM &EM
NMMS QOD 1-20 ANSWERS MM
NMMS QOD 1-20ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 20 MM &EM
NMMS QOD 20 ANSWERS MM
NMMS QOD 20ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 19 MM &EM
NMMS QOD 19 ANSWERS MM
NMMS QOD 19ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 18 MM &EM
NMMS QOD 18 ANSWERS MM
NMMS QOD 18ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 17 MM &EM
NMMS QOD 17 ANSWERS MM
NMMS QOD 17 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 16 MM &EM
NMMS QOD 16 ANSWERS MM
NMMS QOD 16 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 15 MM &EM
NMMS QOD 15ANSWERS MM
NMMS QOD 15 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 14 MM &EM
NMMS QOD 14 ANSWERS MM
NMMS QOD 14 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 13 MM &EM
NMMS QOD 13 ANSWERS MM
NMMS QOD 13 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 12- MM &EM
NMMS QOD 12 ANSWERS MM
NMMS QOD 12ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 11- MM &EM
NMMS QOD 11 ANSWERS MM
NMMS QOD 11 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 1 to 10- MM &EM
NMMS QOD 1 to 10 ANSWERS MM
NMMS QOD 1 to  10 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 10- MM &EM
NMMS QOD 10 ANSWERS MM
NMMS QOD 10 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 09- MM &EM
NMMS QOD 09 ANSWERS MM
NMMS QOD 09 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 08- MM &EM
NMMS QOD 08-ANSWERS MM
NMMS QOD 08 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 07- MM &EM
NMMS QOD 07-ANSWERS MM
NMMS QOD 07 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 06- MM &EM
NMMS QOD 06-ANSWERS MM
NMMS QOD 06 ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 1-5 MM &EM
NMMS QOD 1-5-ANSWERS MM
NMMS QOD 1-5 -ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 05- MM &EM
NMMS QOD 05-ANSWERS MM
NMMS QOD 05 -ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 04- MM &EM
NMMS QOD 04-ANSWERS MM
NMMS QOD 04-ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 03- MM &EM
NMMS QOD 03-ANSWERS MM
NMMS QOD 03-ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 02- MM &EM
NMMS QOD 02-ANSWERS MM
NMMS QOD 02-ANSWERS EM
NMMS QUESTION OF THE DAY 01- MM &EM
NMMS QOD 01-ANSWERS MM
NMMS QOD 01-ANSWERS EM