Sunday, June 30, 2024

STANDARD IX MATHEMATICS- QOD 05 MM AND EM

 9-ാം ക്ലാസിലെ ഗണിതത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചോദ്യവുമായി Question of the day QOD 05 MM and EM ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ ശരത്ത് എ എസ് ; GHSS കുറ്റിപ്പുറം, മലപ്പുറം
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANDARD IX MATHEMATICS QOD 01 -MM
STANDARD IX MATHEMATICS QOD 01 -EM
STANDARD IX MATHEMATICS QOD 02 -MM
STANDARD IX MATHEMATICS QOD 02 -EM
STANDARD IX MATHEMATICS QOD 03 -MM
STANDARD IX MATHEMATICS QOD 03 -EM
STANDARD IX MATHEMATICS QOD 04 -MM
STANDARD IX MATHEMATICS QOD 04 -EM
STANDARD IX MATHEMATICS QOD 05 -MM
STANDARD IX MATHEMATICS QOD 05 -EM

No comments:

Post a Comment