Showing posts with label SMITHA PUNNAYAR. Show all posts
Showing posts with label SMITHA PUNNAYAR. Show all posts

Friday, February 26, 2021

SSSLC PHYSICS -REVISION VIDEOS - ALL CHAPTERS

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്ലിലെ മുഴുവന്‍ പാഠഭാഗങ്ങള അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ റിവിഷന്‍ വീഡിയോ ക്ലാസുകള്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി  ,സ്‍മിത ടീച്ചര്‍, STHS Punnayar, Idukki.
 ഓരോ പേജും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ റിവിഷൻ ചെയ്തു പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസുകളാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുിക്കുന്നത്.  ഈ ക്ലാസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലും എപ്ലസ് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ  വീഡിയോ ക്ലാസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും.കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയാൽ  ഫിസിക്സ്‌  നന്നായി പഠിച്ചു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ  പറ്റും.
ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസുകൾക്ക് (🚩)നൽകിയിരിക്കുന്നു.
Class 10 physics unit 1 Effects of electric current
🚩1.Devices and energy changes
https://youtu.be/HfUadrv0Ank
🚩2. Easy Problems solving methods using Joule's Law
https://youtu.be/lkAA9Ei7o0s
🚩3.Fill the table- Exam questions -page -11
https://youtu.be/sneD9jAL3eA
🚩4.Arrangement of Resistors in Circuits page-13 https://youtu.be/bnqX8S7MQIA
🚩5.Series connection and parallel connection page-15
https://youtu.be/ICQGqyvuI1M
🚩6.Easy problem solving-Effective resistance in series and parallel connection page17-18
https://youtu.be/Y0zf_APhCKE
🚩7.Heating effect of Electricity-Uses page19 https://youtu.be/03rkgqbE8lg
🚩8.Amperage and Electric power,problems,page 21-22
https://youtu.be/sNr2Te2Y9y0
 🚩9.Incandescent Lamps,Discharge lamps(ഇതിലെ  discharge lamps ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല )
https://youtu.be/3Q9-k09xqT8
10.LED bulb,construction and parts https://youtu.be/WiKyti0gD4E
യൂണിറ്റ്  ടെസ്റ്റ്‌  ലിങ്ക് :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8J1TedVlgAoWCexfZNVDib5w8t-10vcC7lHWqc9_0dl52jg/viewform?usp=sf_link
ക്ലാസ്സ്‌  10
 Physics Unit 2 Magnetic Effect of Electric Current
ഫോക്കസ് ഏരിയ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്.
https://youtu.be/t4GwSrkZzIk
1🚩 Conductor and magnetic needle experiment https://youtu.be/rvrFw1cA5RU
2🚩 Right hand thumb Rule
https://youtu.be/7u6Y8nwlUR0
3🚩 Factors affecting magnetic effect
https://youtu.be/VdYtb6BPNyw
4🚩 Polarity of Solenoid
https://youtu.be/404t3Wz0Iho
5⚡ Left hand  rule
https://youtu.be/AP0A4gld55g
 6🚩 Electric Motor
https://youtu.be/uWJd6QHe8as
7🚩 Moving coil loud speaker
https://youtu.be/PS4yJha4N9g
 ഓൺലൈൻ എക്സാം
📕https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7J5xIkr_GfmLxODyEUgvxYqvhdff_rOZfptQiTNsrwsd5AQ/viewform?usp=sf_link

Unit 3 Electromagnetic induction
--------------------------------
ഫോക്കസ് ഏരിയ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്.
https://youtu.be/F83-HviiEvs

🚩1.Bar magnet and Solenoid experiment
https://youtu.be/2vtPPe32PWw
2. Right hand Rule(ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല.)
https://youtu.be/hq_WepXcJ3o
🚩3. AC Generator
https://youtu.be/faoF3SZNVmc
🚩4.Rotation of armature and emf variation graph
https://youtu.be/A5C8LtUqRSc
🚩5.DC Generator_ Exam questions
https://youtu.be/cJG3HG0yLO8
🚩6.Mutual induction
https://youtu.be/B01fdwffud4
🚩7.Transformer-basic knowledge
https://youtu.be/yvqJEEbIPvY
8.Problem Solving-Np,Ns,Vp,Vs (ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല )
https://youtu.be/xJinD2KkO8Y
🚩9.Relation between Power,Voltage and current in primary and secondary of a transformer problem solving easy method
https://youtu.be/4eCelbzwUQM
🚩10.What is self induction and inductor
https://youtu.be/GZRcK9ItIe4
🚩11.Explain the working of Moving coil microphone
https://youtu.be/EYn2lFHtGgc
‼️ UNIT TEST
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdymTQAN15hvrhQogFxBxssfP9vx72mqQtl5rK3qQEdgBaRJA/viewform?usp=sf_link ‼️‼️
യൂണിറ്റ് 4
Reflection of Light
ഫോക്കസ് ഏരിയ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്.
https://youtu.be/R9mu19tRgWY

🚩1.Law of Reflection
https://youtu.be/ZfG7qvQN7BY

2.Image formation by plane mirrors and Multiple reflection
https://youtu.be/N5ZmUobSMv8

🚩3.Field of view of mirrors and nature of images.(ഇതിൽ field of view ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉണ്ട്.)
https://youtu.be/OEldOfYiAzg

🚩4.Mirror equation and cartesian sign convention
https://youtu.be/aciNhV9G26I

🚩5.Problems solved using mirror equation
https://youtu.be/jiWviJeDfmI

🚩6.Relation between magnification and v/u
https://youtu.be/b_gj_fuUxq0

🚩7.Problems from magnification
https://youtu.be/cXF1EUxXIKM

8. Features of image obtained from magnification
https://youtu.be/D1Pd2L0wG4

യൂണിറ്റ് 5-Refraction of Light
ഫോക്കസ് ഏരിയ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്.
https://youtu.be/dze9QwKDvKI

1.Refraction of light -Introduction (page-103) https://youtu.be/cQXS7BoG4pc

2.Refraction in different media-പരീക്ഷചോദ്യങ്ങൾ(page-105 )
https://youtu.be/rzuXspRl3tY

3.Total internal reflection-ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ(page-112)
 https://youtu.be/MA2-ntwUkho

4.Lens-Terms (page-115)
https://youtu.be/8o5qr4Lbp1o

5.Formation of image using a lens-table (page-117)
https://youtu.be/EPbeofZNoOM

6.Ray diagrams-easy drawing methods (page-117)
https://youtu.be/iu_CHzzhYyU

യൂണിറ്റ് 6-Vision and The colours of Light
1.ഫോക്കസ് ഏരിയ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്
https://youtu.be/NzglIiozeoU
1.Dispersion of light -
https://youtu.be/74OwQVw67FQ
2.Rainbow-മുഴുവൻ പരീക്ഷചോദ്യങ്ങളും  പഠിക്കാം.
https://youtu.be/_jTZ7WHFlyI
3.Recombination of colours-പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ
https://youtu.be/IvzqLkG529A
4.Scattering-Sunset and sunrise
https://youtu.be/W3IrPDcWCPQ

യൂണിറ്റ് 7- Energy management
1.ഫോക്കസ് ഏരിയ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്.
https://youtu.be/UNjqEncDYUg
2.Fossil fuels-മുഴുവൻ  പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങളും.
https://youtu.be/rjuSi4ycuZs
3.Green energy,brown energy,energy crisis-മുഴുവൻ  മാർക്കും നേടാം.
https://youtu.be/6Lj9FmlV5ME


Thursday, October 8, 2020

STANDARD X UNIT 2: MAGNETIC EFFECT OF ELECTRIC CURRENT : VIDEOS AND ONLINE TEST

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് രണ്ടാം യൂണിറ്റില്‍നിന്ന് ( Magnetic Effect of Electric Current)എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും വിശദീക്കുകന്ന വീഡിയോകളും അവസാനം  സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി  ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷയുടെ ലിങ്കും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി  ,സ്‍മിത ടീച്ചര്‍, STHS Punnayar, Idukki

1.⚡ Conductor and magnetic needle experiment

2⚡ Right hand thumb Rule 

3⚡ Factors affecting magnetic effect

4⚡ Polarity of Solenoid

5⚡ Left hand  rule

 6⚡ Electric Motor 

7⚡ Moving coil loud speaker

STANDARD X UNIT 2: ONLINE EXAM MM AND EM

Saturday, June 13, 2020

STANDARD IX - CHEMISTRY - UNIT 1 - STRUCTURE OF AN ATOM - ONLINE CLASS PART 3

ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ  ആറ്റതിന്റെ ഘടന എന്ന പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ വീഡിയോകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍, STHS Punnayar
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
 
STANDARD IX - CHEMISTRY - STRUCTURE OF AN ATOM - PART 3
STANDARD IX - CHEMISTRY - STRUCTURE OF AN ATOM - PART 1

Thursday, May 28, 2020

SSLC CHEMISTRY VIDEOS FOR FULL A+ BY SMITHA TEACHER : VIDEO CLASSES BASED ON IMPORTANT QUESTIONS FROM ALL CHAPTERS+ QUESTION PAPER 2 SETS

എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷയ്ക്ക്  തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി അവസാന ഘട്ട റിവിഷന്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍ , HST, Physical Science, STHS പുന്നയാർ ..ഇടുക്കി.
**എസ്.എസ്.എല്‍ സി കെമിസ്ട്രി  മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറും(ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) ഉത്തര സൂചികയും ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയട്ടുണ്ട്.
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.   
SSLC CHEMISTRY MODEL QUESTION PAPER ENG MEDIUM
SSLC CHEMISTRY ANSWER KEY
SSLC CHEMISTRY QUESTION PAPER EM 2  
SSLC CHEMISTRY - ANSWER KEY
SSLC CHEMISTRY QUICK REVISION  - FOR FULL A+
പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നു മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ കാണൂ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാം
UNIT 1 - PERIODIC TABLE AND ELECTRONIC CONFIGURATION(10 VIDEOS)
UNIT 6 -NOMENCLATURE OF ORGANIC COMPOUNDS & NOMENCLATURE(7 VIDEOS)
UNIT 7- CHEMICAL REACTIONS OF ORGANIC COMPOUNDS(4 VIDEOS)

Tuesday, May 12, 2020

SSLC PHYSICS - VIDEO CLASSES - UNIT 2 &3 TOPIC: MOVING COIL MICROPHONE AND MOVING COIL LOUD SPEAKER

എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് പുന്നയാറിലെ സ്മിത ടീച്ചര്‍ Chemistry with smitha teacher" എന്ന  you tube channelലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച പത്താം ക്ലാസ് രസതന്ത്രത്തിലെ മുഴുവന്‍ അധ്യായങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്ലാസുകള്‍ ബ്ലോഗില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരുന്നത് കൂട്ടുക്കാര്‍  കണ്ട്കാണുമല്ലോ.
ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകളുടെ കൂടെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകളും  നൽകി തുടങ്ങുകയാണ് സ്മിത ടീച്ചര്‍.
എല്ലാ പാഠങ്ങളും ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുന്ന് എന്ന പോലെ പഠിച്ച പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാന്‍ ഈ ക്ലാസുകൾ ഉറപ്പായും സഹായിക്കും.
ഇന്ന്  SSLC Physics ലെ Moving coil Microphone and Moving coil Loud Speaker നിന്നുള്ള പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്ലാസ്  ആണ്  ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഈ വീഡിയോയിൽ Class 10 Physics Unit 2 and Unit 3 ലെ Moving coil Microphone and Moving coil Loud Speaker ( page 60,41) ലളിതമായി പഠിപ്പിച്ചു പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരുന്നു.
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

Saturday, May 2, 2020

PLUS ONE CHEMISTRY -UNIT 12 HYDROCARBONS- VIDEO CLASSES BY: SMITHA PUNNAYAR

പ്ലസ് വണ്‍ കെമിസ്ട്രിയിലെ 12-ാം യൂണിറ്റായ HYDROCARBONSനെ  ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍, STHS Punnayar. 
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.  
MORE RESOURCES BY SMITHA TEACHERS
+1 Chemistry Photochemical smog, classical smong, acid rain, global warming easy study
Green chemistry,Ozone deplition,BOD,Eutrophication +1 Chemistry  
Structure of organic compounds from IUPAC Names
Conjugate acid base concept very easy explanation 

Diamond Graphite Fullerenes allotropes of carbon All previous questions Easy study
Silicon- Silicones silicates plus one chemistry p-Block previous questions
Temperature change in Equilibrium +1 chemistry.

Pressure change in Equilibrium മുൻ പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ ലളിതമായി വിവരിക്കുന്നു.
Diamond Graphite Fullerenes allotropes of carbon All previous questions Easy study
Silicon- Silicones silicates plus one chemistry p-Block previous questions
1.Basic concepts of Chemistry  
2.P - Block Elements
3.Amines - Previous questions
4.+2 chemistry മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ - Quick revision- Haloalkanes(7 videos)
5. Periodic properties എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം .+1 Chemistry unit 3(2 videos)
6.Redox reactions, oxidation number മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ -Quick Revision(2 videos)
7.Redox reaction-Half reaction method 2 -Basic medium(2 videos)

Tuesday, April 14, 2020

PLUS ONE CHEMISTRY UNIT 13 -HYDRO CARBONS- VIDEO CLASSES BY SMITHA TEACHER

പ്ലസ് വണ്‍ കെമിസ്ട്രിയിലെ 13-ാം യൂണിറ്റായ HYDROCARBONSനെ  ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍, STHS Punnayar.&nbsp
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.  

MORE RESOURCES BY SMITHA TEACHERS
+1 Chemistry Photochemical smog, classical smong, acid rain, global warming easy study
Green chemistry,Ozone deplition,BOD,Eutrophication +1 Chemistry  
Structure of organic compounds from IUPAC Names
Conjugate acid base concept very easy explanation 
Diamond Graphite Fullerenes allotropes of carbon All previous questions Easy study
Silicon- Silicones silicates plus one chemistry p-Block previous questions Temperature change in Equilibrium +1 chemistry.
Pressure change in Equilibrium മുൻ പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ ലളിതമായി വിവരിക്കുന്നു.
Diamond Graphite Fullerenes allotropes of carbon All previous questions Easy study
Silicon- Silicones silicates plus one chemistry p-Block previous questions
1.Basic concepts of Chemistry  
2.P - Block Elements
3.Amines - Previous questions
4.+2 chemistry മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ - Quick revision- Haloalkanes(7 videos)
5. Periodic properties എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം .+1 Chemistry unit 3(2 videos)
6.Redox reactions, oxidation number മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ -Quick Revision(2 videos)
7.Redox reaction-Half reaction method 2 -Basic medium(2 videos)

Saturday, April 11, 2020

PLUS ONE CHEMISTRY - ORGANIC CHEMISTRY - VIDEO CLASES

Plus One ലെ Organic Chemistry എന്ന പാഠത്തിലെ Structure of organic compounds from IUPAC Names, Conjugate acid base concept എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളെ എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍  സഹായകരമായ വീഡിയോകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍, STHS Punnayar.
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

 MORE +1 CHEMISTRY RESOURCES BY SMITHA TEACHER
Diamond Graphite Fullerenes allotropes of carbon All previous questions Easy study
Silicon- Silicones silicates plus one chemistry p-Block previous questions Temperature change in Equilibrium +1 chemistry.
Pressure change in Equilibrium മുൻ പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ ലളിതമായി വിവരിക്കുന്നു.
Diamond Graphite Fullerenes allotropes of carbon All previous questions Easy study
Silicon- Silicones silicates plus one chemistry p-Block previous questions
1.Basic concepts of Chemistry  
2.P - Block Elements
3.Amines - Previous questions
4.+2 chemistry മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ - Quick revision- Haloalkanes(7 videos)
5. Periodic properties എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം .+1 Chemistry unit 3(2 videos)
6.Redox reactions, oxidation number മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ -Quick Revision(2 videos)
7.Redox reaction-Half reaction method 2 -Basic medium(2 videos)

Thursday, April 2, 2020

PLUS ONE CHEMISTRY - UNIT 7 -EQUILIBRIUM CONSTANT, COMMON ION EFFET AND BUFFER VIDEO CLASSES

പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി യൂണിറ്റ് 7 ലെ Equilbrium contstant എന്ന ഭാഗത്തെ 2008 മുതൽ 2019 വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും , Common Ion Effect and Buffer എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ മുൻ പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ  ഉത്തരങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ സഹായകരമായ ക്ലാസുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍ , എസ്.റ്റി. എച്ച്. എസ് പുന്നയാര്‍, ഇടുക്കി.‍
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.


RELATED POSTS 
1.Basic concepts of Chemistry  
2.P - Block Elements
3.Amines - Previous questions
4.+2 chemistry മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ - Quick revision- Haloalkanes(7 videos)
5. Periodic properties എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം .+1 Chemistry unit 3(2 videos)
6.Redox reactions, oxidation number മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ -Quick Revision(2 videos)
7.Redox reaction-Half reaction method 2 -Basic medium(2 videos)

Monday, March 30, 2020

SSLC CHEMISTRY UNIT 5 - IDENTIFICATION OF SULPHATE IONS - VIDEO CLASS

പത്താം ക്ലാസിലെ കെമിസ്ടിറി പാഠപുസ്തകത്തിലെ അഞ്ചാം യൂണിറ്റില്‍ പേജ് 92 ലെ  Reactions with salts,Oxidising nature of Sulphate acids and Identification of  Sulphate ions എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ലളിതമായ അവതരണം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍ , എസ്.റ്റി. എച്ച്. എസ് പുന്നയാര്‍, ഇടുക്കി.
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Identification of Sulphate ions-SSLC Chemistry 2020

MORE RESOURCES BY SMITHA TEACHER
SSLC Chemistry-SOAP And മുഴുവൻ മാർക്കും നേടൂ.
കെമിസ്ട്രി ഓരോ പേജും പഠിക്കാം.Full A+ ഉറപ്പിക്കാം Periodic Table and Eelctronic Configuration  (10 videos)
GAS LAWS AND MOLE CONCEPT (3 VIDEOS) 
REACTIVITY SERIES AND ELECTRO CHEMISTRY  (4 VIDEOS)
ORGANIC CHEMISTRY - FUNCTIONAL GROUP, ISOMERISM, IUPAC NAMING(7 VIDEOS)
CHEMICAL REACTIONS OF ORGANIC COMPOUNDS(3 VIDEOS)  

Wednesday, March 25, 2020

SSLC CHEMISTRY - UNIT 7 - SOAP MAKING - VIDEO CLASS

പത്താം ക്ലാസ്  കെമിസ്ട്രിലെ ഏഴാം അധ്യായത്തില്‍ സോപ്പ് നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് പേജ് 129  ല്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ഏവര്‍ക്കും സുപരിചിതയായ സ്മിത ടീച്ചര്‍ , STHS പുന്നയാര്‍.
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC Chemistry-SOAP And മുഴുവൻ മാർക്കും നേടൂ.

MORE RESOURCES BY SMITHA TEACHER 
കെമിസ്ട്രി ഓരോ പേജും പഠിക്കാം.Full A+ ഉറപ്പിക്കാം Periodic Table and Eelctronic Configuration  (10 videos)
GAS LAWS AND MOLE CONCEPT (3 VIDEOS) 
REACTIVITY SERIES AND ELECTRO CHEMISTRY  (4 VIDEOS)
ORGANIC CHEMISTRY - FUNCTIONAL GROUP, ISOMERISM, IUPAC NAMING(7 VIDEOS)
CHEMICAL REACTIONS OF ORGANIC COMPOUNDS(3 VIDEOS)  
FOR MORE CHEMISTRY RESOURCES - CLICK HERE 

Tuesday, March 24, 2020

PLUS ONE CHEMISTRY - QUICK REVISION VIDEOS

+1 കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓരോ പാഠങ്ങളില്‍നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ എളുപ്പം വഴിയില്‍ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന്  വീഡിയോകളിലൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍, എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് . പുന്നയാര്‍.
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

1.Basic concepts of Chemistry  2.P - Block Elements
3.Amines - Previous questions
4.+2 chemistry മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ - Quick revision- Haloalkanes(7 videos)
5. Periodic properties എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം .+1 Chemistry unit 3(2 videos)
6.Redox reactions, oxidation number മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ -Quick Revision(2 videos)
7.Redox reaction-Half reaction method 2 -Basic medium(2 videos)

Sunday, March 8, 2020

PLUS TWO CHEMISTRY - UNIT 13 - AMINES - PREVIOUS QUESTIONS IN VIDEO FORMAT

+ 2 കെമിസ്ട്രിയിലെ പതിമാന്നാം യൂണിറ്റായ 13 Amines-ലെ മുൻ പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍, STHSS Punnayar, Idukki
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
+2 chemistry Amines- മുൻ പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിക്കാം ഈസിയായി.

FOR MORE PLUS TWO MATERIALS CLICK HERE

SSLC CHEMISTRY - UNIT 3 - REACTIVITY SERIES, GALVANIC CELL -ELECTROLYTIC CELL COMPARISON AND ELECTROLYSIS- THEORY AND EXAM QUESTION ANALYSIS

പത്താം ക്ലാസ്  കെമിസ്ട്രി യൂണിറ്റ് 3ലെ  പേജ് 48 ലെ -Reactivity series-ന്റെ പാഠഭാഗത്തെ തിയറിയും പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങളുമടങ്ങിയ വീഡിയോകളും , അതേ യൂണിറ്റിലെ Galvanic cell-electrolytic cell എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്ത് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോവും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍, STHSS Punnayar, Idukki
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു

Reactivity series- ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ പോയിന്റ് പഠിക്കാം.-PART II
 Galvanic cell-electrolytic cell-Comparison
SSLC Chemistry unit 3-Electrolytic cell ഈസിയായിട്ട് പഠിക്കാം PART 4

Thursday, February 27, 2020

+1 CHEMISTRY REDOX REACTIONS, OXIDATION NUMBER- മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ -Quick Revision

+1 കെമിസ്ട്രിയിലെ എട്ടാം യുണിറ്റായ +1 chemistry Redox reactions, oxidation numberഎന്ന പാഠഭാഗത്തില്‍നിന്ന് മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ്
ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍, STHSS Punnayar, Idukki
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു

+1 chemistry Redox reactions, oxidation number മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ -Quick Revision

PLUS TWO CHEMISTRY - HALOALKANES AND HALOARENES - ANALYSIS OF PREVIOUS QUESTIONS

+2 chemistry പരീക്ഷയില്‍ മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ എളുപ്പത്തില്‍ എങ്ങനെ പഠിക്കാം ...
HaloAlkanes and Haloarenes എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍, STHSS Punnayar, Idukki
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

+2 chemistry മുൻപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ - Quick revision- Haloalkanes

Tuesday, February 25, 2020

PLUS ONE CHEMISTRY -CHAPTER 3 - IONISATION ENTHALPY - QUICK REVISION OF PREVIOUS YEAR QUESTIONS

Plus One പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായി രസതന്ത്രത്തിലെ  Ionisation Enthalpy  എന്ന മൂന്നാം
പാഠഭാഗത്തില്‍നിന്ന് ഇതുവരെ  ചോദിച്ച്  ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീമതി സ്മിത ടീച്ചര്‍, STHSS Punnayar, Idukki
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

+1 chemistry ionisation enthalpy- previous questions..quick revision
Periodic properties എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം .+1 Chemistry unit 3 

Sunday, February 23, 2020

SSLC CHEMISTRY - UNIT 6 - NOMENCLATURE OF ORGANIC COMPOUNDS AND NOMENCLATURE - QUESTION ANALYSIS (UPDATED WITH PART VI, VII)

2020 എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായി പത്താം ക്ലാസ് രസതന്ത്രത്തിലെ Nomenclature of organic compounds and isomerism എന്ന ആറാം യൂണിറ്റില്‍  പരീക്ഷയ്‍ക്ക് ചോദിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പുന്നയാർ എസ് ടി എച്ച്  എസ് ലെ സ്മിത ടീച്ചര്‍.
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

1.SSLC Chemistry Unit 6 Part 1 Functional groups പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാം.
2.chemistry Unit 6 part 2.Isomerism പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ
3.SSLC Chemistry unit 6 part 3.Isomerism-2 പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ
4.SSLC Chemistry unit 6 part 4.Isomerism-3 പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ
5.SSLC Chemistry IUPAC Naming എത്ര എളുപ്പം. Part 5
6.SSLC Chemistry IUPAC Naming-second part- Branched hydrocarbons.Page-102 part 7.SSLC Chemistry IUPAC Naming of branched chain hydrocarbon page 104,part 7
VIDEOS WITH PLAYLIST(5 VIDEOS)
MORE RESOURCES BY SMITHA TEACHER
SSLC CHEMISTRY - UNIT 7 REACTIONS OF REACTIONS OF ORGANIC COMPOUND  SSLC CHEMISTRY UNIT II - GAS LAWS AND MOLE CONCEPT SSLC CHEMISTRY - UNIT I - PERIODIC TABLE AND ELECTRONIC CONFIGURATION

Friday, February 14, 2020

SSLC CHEMISTRY - UNIT 7 REACTIONS OF REACTIONS OF ORGANIC COMPOUNDS- UPDATED WITH PART III

2020 എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായി പത്താം ക്ലാസ് രസതന്ത്രത്തിലെ  ഏഴാം പാഠത്തിലെ ഓരോ പേജിലെ ആശയങ്ങളും ലളിതമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഷേണി  ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പുന്നയാർ എസ് ടി എച്ച്  എസ് ലെ സ്മിത ടീച്ചര്‍.
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC Chemistry Unit 7:chemical reactions of organic compounds Part 1 

SSLC Chemistry -Substitution,addition,polymenisation- part II
SSLC Chemistry organic reactions പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും മുഴുവൻ മാർക്കും part 3
MORE RESOURCES BY  SMITHA TEACHER 
SSLC CHEMISTRY UNIT II - GAS LAWS AND MOLE CONCEPT( 3 VIDEOS)
SSLC CHEMISTRY - UNIT I - PERIODOC TABLE AND ELECTRONIC CONFIGURATION(10 VIDEOS)

Wednesday, February 12, 2020

SSLC CHEMISTRY UNIT II - GAS LAWS AND MOLE CONCEPT( UPDATED WITH PART III)

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ  കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആണ്‌ സെക്കന്റ്‌ ചാപ്‌റ്റർ .ഈ യൂണിറ്റിലെ ആശയങ്ങള്‍ വളരെ സിമ്പിളായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്  സ്മിത ടീച്ചര്‍ , HST, Physical Science, STHS പുന്നയാർ ..ഇടുക്കി.
ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

SSLC CHEMISTRY UNIT II - GAS LAWS AND MOLE CONCEPT - Mole concept ലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കാം.
SSLC CHEMISTRY UNIT II - GAS LAWS AND MOLE CONCEPT - PART II മോള്‍ സങ്കല്പനം എളുപ്പത്തില്‍ പഠിക്കാം
SSLC CHEMISTRY UNIT II - GAS LAWS AND MOLE CONCEPT - PART I  GAM, GMM ഈസിയായി പഠിക്കാം..