Showing posts with label SECOND TERM EXAM 2017 - HINDI ANSWER KEY. Show all posts
Showing posts with label SECOND TERM EXAM 2017 - HINDI ANSWER KEY. Show all posts

Saturday, December 16, 2017

SECOND TERM EVALUATION 2017 - HINDI STD 9, 10 - QUESTION PAPER ANALYSIS AND MODEL ANSWER PAPER

ഒന്‍പതാം  ക്ലാസിലെയും പത്താം ക്ലാസിലെയും ഹിന്ദി രണ്ടാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ വിശകലനവും മാതൃകാ ഉത്തര പേപ്പറുകളും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയക്കുയാണ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സാര്‍. അദ്ദേത്തിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയക്കുന്നു.
STD IX HINDI QP ANALYSIS
STD IX HINDI MODEL ANSWER PAPER
STD X HINDI QP ANALYSIS
STD X HINDI MODEL ANSWER PAPER
STD IX HINDI QUESTION PAPER
STD X HINDI QUESTION PAPER

FOR QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS OF OTHER SUBJECTS OF SECOND TERM EXAM 2017 CLICK HERE