Showing posts with label ONLINE ENTRANCE EXAM 2020. Show all posts
Showing posts with label ONLINE ENTRANCE EXAM 2020. Show all posts

Friday, April 17, 2020

ONLINE MODEL ENTRANCE EXAMINATION BY RRV GIRLS HSS KILIMANOOR

RRV Girls HSS Kilimanoor,Trivandrum Zoology എല്ലാ ദിവസവും നടത്തുന്ന ഓണ്‍ ലൈന്‍ Entrace പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് 7 മണിക്ക് Zoology പരീക്ഷ ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷയുടെ ലിങ്ക്  ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.
ZOOLOGY ENTRANCE  EXAM
https://forms.gle/ooVnvuMGQ1PkF8XQ7
PREVIOUS TESTS
16.04.2020 ന് നടന്ന Chemistry പരീക്ഷ വീണ്ടും എഴുതുന്നതിന് ഈ ലിങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുക.
https://forms.gle/6czoBgBYPivWYXv77
15.04.2020 ൽ നടന്ന Physics പരീക്ഷ വീണ്ടും എഴുതുന്നതിന് ഈ ലിങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുക.
https://forms.gle/pBbCLqGxRMgbA8KTA