KANNADA


Kerala School Kalolsavam  Result :LP Kannada
  152 -  Abhinaya geethe Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1079 1  SHREE NIKA V 2  A. U. P. S. Yethadka A 5
1068 44  AVINASH S 2  S. S. A. L. P. S. Marikkana A 5
4931 17  ANAGHA LAKSHMI 2  M. S. C. A. L. P. S. Perdala A 5
4856 22  DHANVI V S 1  S. V. A. U. P. S. Swarga A 5
4946 11  PRINCYA DSOUZA 1  St. B. A. S. B. S. Bela A 5
1563 15  ABHIKSHA 2  A. K. M. M. A. U. P. S. Paika A 5
3538 30  SHIKHA K S 2  G. W. L. P. S. Kajampady A 5
3580 37  ANVITHA S 1  S. S. A. U. P. S. Sheni A 5
4912 25  PRASEEDA A K NAYAK 2  S. G. A. L. P. S. Bengapadavu A 5
2024 10  SKANDA CS 2  G. L. P. S. Balemoole B 3
2528 24  DWITHI SHETTY P S 1  A. L. P. S. Kilingar B 3
4929 20  ANANYA 2  A. U. P. S. Movvar B 3
4871 3  ARSHITHA 1  G.H.S.Soorambail B 3
2965 38  KEERTHI SHETTY 1  MGLC GADIGUDDE B 3
3272 31  DEVIKA. K. R 1  G. V. H. S. S. Karadka B 3
4891 14  DVAITHASHREE M R 2  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
B 3
4847 32  THASMAI P R 2  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA B 3
4845 35  HARSHITHA 1  B. A. U. P. S. Katukukke B 3
4934 36  SINCHANA M 2  J. A. S. B. S. Manya B 3
4857 4  KAVYASREE 1  G. H. S. S. Belluru B 3
4880 18  DHANWITH 1  A. U. P. S. Pallathadka B 3
4895 9  VISHMITHA D 2  S. N. A. L. P. S. Perla B 3
4942 7  MAMATHA 1  GHS PERDALA B 3
4843 23  PRIYAMSHI A 1  G. H. S. Pandy B 3
4898 34  SHRAVYA S K 1  A. U. P. S. Kuntar B 3
4888 13  SAMBRUDDI M S 1  S. D. P. A. L. P. S. Saya C 1
2713 21  LIKHITHA 2  A. J. B. S. Yelkana C 1
4945 28  SHREESHA H 1  A. S. B. S. Ichlampady C 1
4949 8  ASHIK 1  MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR C 1
2983 29  FATHIMATH THASRIFA 2  A. L. P. S. Bedrampalla C 1
4837 39  LIKHITHA D N 1  V. A. L. P. S. Ukkinadka C 1
2444 27  GREESHMA K S 1  A. L. P. S. Pundoor C 1
4908 26  SHRAVYA Y K 1  S. G. A. L. P. S. Mulleria C 1
4939 12  ABHILASH N 2  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri C 1
4859 6  STUTHI 2  G. H. S. S. Padre C 1
4886 16  YASHWANTH 2  A. J. B. S. Puthige C 1
4080 40  DHANVI M B 1  S. M. M. A. U. P. S. Mundithadka C 1
4914 19  GAGAN K 1  A. L. P. S. Narayanamangala C 1
4917 42  B VARSHITHA 1  A. L. P. S. Paniye C 1
4864 2  KAVANA K 2  F. A. L. P. S. Narampady C 1
2937 33  KRITHIKA 2  S. A. P. A. L. P. S. Agalpady C 1
4851 5  JITHESH J A 1  S. V. A. U. P. S. Panjikal C 1
  153 -  Ogatugalu Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4913 28  PRIYANKA P 3  S. G. A. L. P. S. Bengapadavu A 5
4933 33  RAMYA S 3  M. S. C. A. L. P. S. Perdala A 5
4911 44  DEEPAK K 4  S. G. A. L. P. S. Mayyala C 1
1083 4  PRANEETHA.M.S 4  S. V. A. U. P. S. Swarga C 1
4577 54  SHAMA V.M 4  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA C 1
1978 14  ANWITHA T 4  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri C 1
  154 -  Story Telling Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1079 7  SHREE NIKA V 2  A. U. P. S. Yethadka A 5
3565 26  PRASIDDHA SHARMA S N 2  G. W. L. P. S. Kajampady A 5
1068 6  AVINASH S 2  S. S. A. L. P. S. Marikkana A 5
4896 21  HARSHITHA P 2  S. N. A. L. P. S. Perla A 5
4915 1  THANVI 2  S. G. A. L. P. S. Bengapadavu A 5
4872 5  CHAHANA 2  G.H.S.Soorambail A 5
4983 32  SAHITHYA V RAI 2  H. F. A. S. B. S. Kumbla A 5
2269 45  FATHIMA ASWA MA 1  A. J. B. S. Yelkana A 5
2024 37  SKANDA CS 2  G. L. P. S. Balemoole A 5
3161 43  HARSHAL.M 2  B. A. U. P. S. Katukukke A 5
4881 2  DIGANTH K 2  S. A. P. A. L. P. S. Agalpady A 5
4948 8  PRIYAL CRASTA 2  St. B. A. S. B. S. Bela A 5
2953 18  RUTHWIK 2  A. L. P. S. Bedrampalla A 5
4907 30  GOVINDA PRASAD 2  S. G. A. L. P. S. Mulleria A 5
2954 41  SOURYA.V 1  MGLC GADIGUDDE B 3
4856 23  DHANVI V S 1  S. V. A. U. P. S. Swarga B 3
4892 27  SAMARTH M R 2  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
B 3
4843 39  PRIYAMSHI A 1  G. H. S. Pandy B 3
4880 28  DHANWITH 1  A. U. P. S. Pallathadka B 3
4848 17  ATHUL U 2  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA B 3
2743 15  ANUSHREE K 2  G. W. L. P. S. Bela B 3
4932 29  ANUPRIYA M 1  J. A. S. B. S. Manya B 3
4838 40  ANNAPOORNA 1  V. A. L. P. S. Ukkinadka B 3
1128 4  SHREYA K S 1  M. S. C. A. L. P. S. Perdala B 3
1793 44  FATHIMATH AFREENA.K 2  V. A. L. P. S. Nalka B 3
4853 20  THEJAS 2  G. J. B. S. Kumdaje B 3
4887 10  SAMARTH K 2  A. J. B. S. Puthige B 3
4940 9  ANSON VINEESH CRASTA 2  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri B 3
4859 3  STUTHI 2  G. H. S. S. Padre B 3
4906 35  SANIYA 2  Navajeevan Vidyalaya B 3
4865 11  SHARANYA V S 2  F. A. L. P. S. Narampady B 3
4244 24  SINCHANA K 2  A. L. P. S. Paniye C 1
4852 14  SMITHA N 2  S. V. A. U. P. S. Panjikal C 1
1563 34  ABHIKSHA 2  A. K. M. M. A. U. P. S. Paika C 1
4935 38  AMRUTHA 2  G. L. P. S. Yedaparamba C 1
4901 19  PRAJWAL A 1  A. L. P. S. Pundoor C 1
4944 33  ADHYA SHETTY 1  A. S. B. S. Ichlampady C 1
3272 42  DEVIKA. K. R 1  G. V. H. S. S. Karadka C 1
4841 22  THARAN KUMAR 2  A. J. B. S. Chedikana C 1
4897 31  RAKSHITHA K 2  A. U. P. S. Kuntar C 1
4885 13  SNEHA A 2  A. L. P. S. Kilingar C 1
4874 25  HARSHITH A 2  S. S. A. U. P. S. Sheni C 1
4889 16  SHREYAS S 2  S. D. P. A. L. P. S. Saya C 1
4928 12  KISHAN B 1  S. S. A. L. P. S. Udayagiri C 1

Kerala School Kalolsavam  Result :UP Kannada
  353 -  Katha Rachana Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1628 12  SRIDEVI P 7  S. A. P. H. S. Agalpady A 5
1174 8  ABHIJNA B 6  St. B. A. S. B. S. Bela A 5
2437 19  RASHMI.B.P 7  S. V. A. U. P. S. Panjikal B 3
4860 9  KRITHIKA 7  G. H. S. S. Padre C 1
1697 13  ASHWINI K 5  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal C 1
4941 16  RUKMINI 7  A. S. B. S. Ichlampady C 1
4013 24  SHRI GIRI 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla C 1
4981 23  SHREERANJINI S 5  G. W. L. P. S. Kajampady C 1
1026 1  HISHANA NASRIN B 6  S. N. H. S. Perla C 1
1491 10  ANANYA P 7  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA C 1
  354 -  Kavitha Rachana Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1057 1  SHRUTHI.K 7  S. V. A. U. P. S. Swarga A 5
1503 10  STHUTHISHEELA 7  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA A 5
4951 14  ARPITHA P 7  S. N. H. S. Perla B 3
1168 6  YASHASHWINI K 7  St. B. A. S. B. S. Bela B 3
3132 25  SRISTI SHETTY .M 6  B. A. U. P. S. Katukukke C 1
1660 12  NAVYA K 7  S. A. P. H. S. Agalpady C 1
2349 18  KRITHI 6  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
C 1
3345 21  MANASVI P R 6  G.H.S.Soorambail C 1
4910 23  THRIVENI M 7  G. V. H. S. S. Delampady C 1
1103 3  ARPITHA K 7  A. U. P. S. Yethadka C 1
1187 7  HARSHA M.R 7  G. H. S. S. Padre C 1
2207 16  DEEKSHITHA 7  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri C 1
1729 13  HRITHIKA K 7  A. S. B. S. Ichlampady C 1
2277 17  PRAJNA K 5  A. U. P. S. Pallathadka C 1
1764 15  MAHAMMAD AFEEZ 7  MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR C 1
4984 24  YASHASWI V RAI 6  H. F. A. S. B. S. Kumbla C 1
4850 19  DIVYA M K 7  S. V. A. U. P. S. Panjikal C 1
4840 11  MANEESHA K 6  G. V. H. S. S. Karadka C 1
4877 8  MANASA B 7  S. S. A. U. P. S. Sheni C 1
4867 2  PRAJNA 7  N. H. S. Perdala C 1
4884 9  AMULYA A R 5  A. L. P. S. Bolinja C 1
4926 4  KASTHURI 7  G. S. B. S. Kumbla C 1
2639 20  SOWMYA K 7  A. S. B. S. Kuntikana C 1
4981 22  SHREERANJINI S 5  G. W. L. P. S. Kajampady C 1
4919 5  DIVYA B 5  A. U. P. S. Mulleria C 1

Kerala School Kalolsavam  Result :HS Kannada
  699 -  Katha Rachana Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1539 17  SOWJANYA B 9  S. A. P. H. S. Agalpady A 5
4861 12  SHUBHASHREE 10  G. H. S. S. Padre A 5
1399 11  SHRAVYA M 10  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
A 5
4271 18  NANDITHA.K.R 10  G. H. S. S. Adoor A 5
4868 16  RAKSHA K 9  N. H. S. Perdala A 5
4957 6  ASHWINI P 10  GHS PERDALA B 3
4958 5  JAYALAKSHMI B 9  S. S. H. S. Sheni B 3
2096 14  SOWPARNIKA.K 8  S. S. H. S. S. Katukukke B 3
4849 1  SNEHASHREE P 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA B 3
4277 8  PRAJNA.P 8  G. H. S. S. Belluru C 1
1022 15  SHRADDHA K 8  S. N. H. S. Perla C 1
1219 13  SHARVANI K 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal C 1
3360 9  SUPREETH K M 9  G.H.S.Soorambail C 1
4952 2  VAISHNAVI S 10  G. H. S. S. Kumbla C 1
4961 10  FATHIMATH FARZANA Y 10  G. V. H. S. S. Delampady C 1
4556 3  SHREYA.K 9  ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA C 1
  700 -  Upanyasa Rachana Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1967 8  PRANAMYA.M.S 10  S. S. H. S. S. Katukukke A 5
2994 14  PRANAVA P 10  G. V. H. S. S. Mulleria A 5
3435 17  ANUPRIYA.R.K 10  G. H. S. S. Kumbla A 5
1372 4  ASHWINI 10  G. H. S. S. Padre B 3
1524 6  SULAKSHANA K 10  S. A. P. H. S. Agalpady B 3
1230 3  SAMIKSHA B 10  S. N. H. S. Perla B 3
1459 5  VAIDEHI V 10  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA B 3
3560 18  MAHESHA K U 10  S. S. H. S. Sheni B 3
4959 13  NATHASHA K SHETTY 9  ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA B 3
3216 15  MUBARAK 10  MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR B 3
2470 12  KARTHIKA KUMARI K 10  GHS PERDALA C 1
4894 10  SHREERAKSHA B 9  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
C 1
4960 9  VIDHYALAKSHMI P 10  G. V. H. S. S. Delampady C 1
1211 2  SPOORTHI BHAT K 8  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal C 1
2448 11  RANJINI. P 10  G. V. H. S. S. Karadka C 1
4277 1  PRAJNA.P 8  G. H. S. S. Belluru C 1
3281 16  ANANYA S 10  N. H. S. Perdala C 1

Kerala School Kalolsavam  Result :HSS Kannada
  1051 -  Prasangam Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4969 6  SAHAD EBRAHIM T 11  MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR A 5
4980 1  VIKYAT B RAI 11  G. H. S. S. Kumbla B 3
4953 5  SINCHANA SHARMA P 11  S. A. P. H. S. Agalpady C 1
4988 3  SHEKHARA M 11  G. V. H. S. S. Delampady C 1
1880 2  VISHNU SHARMA P 11  S. S. H. S. S. Katukukke C 1
  1052 -  Katha Rachana Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4955 3  KAVYASHREE 12  S. A. P. H. S. Agalpady A 5
4863 1  HEMALATHA P 12  G. H. S. S. Padre A 5
4972 10  POOJA P 11  S. S. H. S. S. Katukukke B 3
4963 5  APSA 11  G. V. H. S. S. Delampady B 3
3796 9  SUHASINI C 12  G. V. H. S. S. Mulleria B 3
4969 6  SAHAD EBRAHIM T 11  MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR B 3
4976 11  JAYSHREE 11  S. S. H. S. Sheni B 3
4967 2  ABDUL AZEEZ P 12  G. H. S. S. Angadimoger B 3
4971 4  HARSHITHARATHNA M 12  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal B 3
3555 7  HARSHA KIRANA 11  G. H. S. S. Adoor B 3
4979 12  SWAPANA A 11  G. H. S. S. Kumbla C 1
  1053 -  Kavitha Rachana Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4978 11  SWATHI 12  G. H. S. S. Kumbla A 5
4974 9  VIDHYA KUMARI N 12  S. S. H. S. S. Katukukke A 5
4862 1  SANDYA S 12  G. H. S. S. Padre B 3
1300 4  SUSHMITHA BHARADWAJ 11  S. A. P. H. S. Agalpady B 3
3688 7  KAVYASHREE 11  G. V. H. S. S. Mulleria B 3
4964 5  BHAGYASHREE V 11  G. V. H. S. S. Karadka C 1
4988 11  SHEKHARA M 11  G. V. H. S. S. Delampady C 1
3555 6  HARSHA KIRANA 11  G. H. S. S. Adoor C 1
4973 8  DEEKSHA M R 12  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal C 1
4985 12  PUSHPALATHA 11  S. S. H. S. Sheni C 1
4967 2  ABDUL AZEEZ P 12  G. H. S. S. Angadimoger C 1
4956 3  MOHAMMED RASHEED 11  MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR C 1
  1054 -  Upanyasa Rachana Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4978 9  SWATHI 12  G. H. S. S. Kumbla A 5
1278 11  RAMYA K 12  S. A. P. H. S. Agalpady A 5
4969 3  SAHAD EBRAHIM T 11  MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR A 5
4971 4  HARSHITHARATHNA M 12  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal A 5
4970 2  SREYA A B 11  G. H. S. S. Adoor B 3
4968 1  SUNEETHA K 11  G. V. H. S. S. Mulleria B 3
4963 8  APSA 11  G. V. H. S. S. Delampady C 1
4862 7  SANDYA S 12  G. H. S. S. Padre C 1
4967 6  ABDUL AZEEZ P 12  G. H. S. S. Angadimoger C 1
4972 10  POOJA P 11  S. S. H. S. S. Katukukke C 1
4964 5  BHAGYASHREE V 11  G. V. H. S. S. Karadka C 1

No comments:

Post a Comment