Monday, November 6, 2023

STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I - CHAPTER 5 -SOCIETY AND ECONOMY IN MEDIEVAL INDIA- STUDY NOTES- EM -NOTES AND PPT - EM

ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം i ലെ അഞ്ചാം യൂണിറ്റിലെ SOCIETY AND ECONOMY IN MEDIEVAL INDIA എന്ന പാഠത്തെ  അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ  നോട്ട് + പ്രസന്റേഷന്‍ (EM) ഷേണി സ്കൂൾ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ബിജു കെ .കെ.  GHSS TUVVUR, മലപ്പുറം .
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു

STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I -UNIT5 -SOCIETY AND ECONOMY IN MEDIEVAL INDIA- STUDY NOTES- EM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I -UNIT5 -SOCIETY AND ECONOMY IN MEDIEVAL INDIA- STUDY NOTES-PRESENTATION -EM
MORE RESOURCES BY BIJU  K K SIR
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II - CHAPTER 5 - OCEAN AND MAN -NOTES-EM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II - CHAPTER 5 - OCEAN AND MAN- PPT-EM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II - CHAPTER 4 - BY THE HANDS OF NATURE -NOTES-EM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II - CHAPTER 4 - BY THE HANDS OF NATURE PPT-EM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I -CHAP 02: THE EAST AND THE WEST: ERA OF EXCHANGES -NOTE EM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I -CHAP 02 :THE EAST AND THE WEST: ERA OF EXCHANGES -PPT EM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I -CHAP 01: MEDIEVAL WORLD: CENTRES OF POWER -NOTE MM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I -CHAP 01:MEDIEVAL WORLD: CENTRES OF POWER -NOTE PPT
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I -CHAP 01: MEDIEVAL WORLD: CENTRES OF POWER -NOTE EM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I -CHAP 01:MEDIEVAL WORLD: CENTRES OF POWER -NOTE PPT
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II -CHAP 01: SUN :THE ULTIMATE SOURCE -NOTE EM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II -CHAP 01:SUN :THE ULTIMATE SOURCE-NOTE PPT
RELATED POSTS BY PRIYA B , CHSSS THRISSUR
STANDARD 9 - SOCIAL SCIENCE UNIT 1 - മധ്യകാല ലോകം :  അധികാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ STUDY NOTES- MAL MEDIUM
STANDARD 9 - SOCIAL SCIENCE UNIT 1 - MEDIEVAL WORLD - CENTRES OF POWER - STUDY NOTES ENG  MEDIUM
STANDARD 9 - SOCIAL SCIENCE UNIT 1 -മധ്യകാല ലോകം :  അധികാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ -WORKSHEET- MAL MEDIUM
STANDARD 9 - SOCIAL SCIENCE UNIT 1 - MEDIEVAL WORLD - CENTRES OF POWER -WORKSHEET ENG  MEDIUM
STANDARD 9  SS I -UNIT 2  -EAST AND THE WEST : ERA OF EXCHANGES - WORKSHEET- ENG MEDIUM
STANDARD 9  SS I -UNIT 2  -EAST AND THE WEST : ERA OF EXCHANGES - STUDY NOTES - ENG MEDIUM
STANDARD 9  SS I -UNIT 2  -EAST AND THE WEST : ERA OF EXCHANGES -WORKSHEET- MAL MEDIUM
STANDARD 9  SS I -UNIT 2  -EAST AND THE WEST : ERA OF EXCHANGES -NOTES- MAL MEDIUM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I - UNIT 3: INDIAN CONSTITUTION : RIGHTS AND DUTIES - WORKSHEET -EM MEDIUM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I - UNIT 3: INDIAN CONSTITUTION : RIGHTS AND DUTIES - WORKSHEET -MM MEDIUM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I - UNIT 3: INDIAN CONSTITUTION : RIGHTS AND DUTIES - STUDY NOTES -MM MEDIUM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I - UNIT 3: INDIAN CONSTITUTION : RIGHTS AND DUTIES - STUDY NOTES - ENG MEDIUM

STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I -UNIT4: മധ്യാകാല ഇന്ത്യ :രാജസങ്കല്‍പ്പവും ഭരണരീതിയും - വര്‍ക്കഷീറ്റ്- മലയാളം മീഡിയം
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I -UNIT4 - MEDIEVAL INDIA: CONCEPT OF KINGSHIP AND NATURE OF ADMINISTRATION - WORKSHEET- EM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I -UNIT4: മധ്യാകാല ഇന്ത്യ :രാജസങ്കല്‍പ്പവും ഭരണരീതിയും - നോട്ട്- മലയാളം മീഡിയം
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE I -UNIT4 - MEDIEVAL INDIA: CONCEPT OF KINGSHIP AND NATURE OF ADMINISTRATION - STUDY NOTES- EM
SOCIAL SCIENCE II
STANDARD IX SS II - UNIT 1 - SUN THE ULTIMATE SOURCE -WORKSHEET 1 M M
>STANDARD IX SS II - UNIT 1 - SUN THE ULTIMATE SOURCE -WORKSHEET 1; E M
STANDARD IX SS II - UNIT 1 - SUN THE ULTIMATE SOURCE - SHORT NOTES -MAL MEDIUM
STANDARD IX SS II - UNIT 1 - SUN THE ULTIMATE SOURCE - SHORT NOTES - ENG MEDIUM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II - UNIT 2 - കാലത്തിന്റെ കൈയൊപ്പുകള്‍ - WORKSHEET EM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II - UNIT 2 - കാലത്തിന്റെ കൈയൊപ്പുകള്‍ - WORKSHEET MM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II - UNIT 2 - കാലത്തിന്റെ കൈയൊപ്പുകള്‍ - STUDY NOTES MM  
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II - UNIT 2 - കാലത്തിന്റെ കൈയൊപ്പുകള്‍ - STUDY NOTES MM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II - UNIT 2 - THE SIGNATURE OF TIME - STUDY NOTES MM
STANDARD IX SS II - UNIT 3 - NATIONAL INCOME WORKSHEET - ENG MEDIUM
STANDARD IX SS II - UNIT 3 - NATIONAL INCOME NOTES E M
STANDARD IX SS II - UNIT 3 - ദേശീയ വരുമാനം - നോട്ട്  -മലയാളം മീഡിയം

STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II -UNIT4: HANDS OF NATURE- WORKSHEET ENG MEDIUM -EM
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II-UNIT4: പ്രകൃതിയുടെ കൈകളാല്‍ - നോട്ട് -മലയാളം മീഡിയം
STANDARD IX SOCIAL SCIENCE II -UNIT4 -BY THE HANDS OF NATURE NOTES- EM

No comments:

Post a Comment