Thursday, May 9, 2024

STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY SERIES- BOD 06 - QNS AND ANSWERS -MM AND EM

9-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള   ഗണിതത്തിലെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ദിവസേന ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുമായി Basic idea of the day series ലെ 6-ാം ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ശരത്ത് എ എസ് ; GHSS കുറ്റിപ്പുറം, മലപ്പുറം.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) QUESTION 06-MM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) QUESTION 06 EM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) ANSWER  06-MM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) ANSWER  06 EM

STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) QUESTION 05-MM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) QUESTION 05EM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) ANSWER  05-MM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) ANSWER  05 EM

STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) QUESTION 04-MM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) QUESTION 04-EM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) ANSWER  04-MM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) ANSWER  04 EM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) QUESTION 03-MM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) QUESTION 03-EM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) ANSWER  03-MM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) ANSWER  03-EM

STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) QUESTION 02-MM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD)QUESTION 02-EM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) ANSWER  02-MM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) ANSWER  02 EM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) QUESTION 01-MM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) QUESTION 01-EM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) ANSWER  01-MM
STANDARD IX BASIC IDEA OF THE DAY (BOD) ANSWER  01-EM


No comments:

Post a Comment