പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 27 August 2014

INAUGURATION OF HIGHER SECONDARY CLASS

3 comments:

Kannada AdyapakaSangha said...

ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಶೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ವನ್ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೋಗಿನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು , ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದು ಪ್ರಟಿಸಿದರೆ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೋಗಿನ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾರ್ದರ್ಶಕವಾಗಬಹುದು. ನನ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಉಚಿತವೆಂದು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಕೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕೇರಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಘ. ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳ.

Raveendranatha Nayak Sheni said...

ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೋಗಿನಲ್ಲಿಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.ದಯವಿಟ್ಟು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
http://www.sshssheni.blogspot.in/

Ravishankara Doddamani said...

ಶೇಣಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಸರ್... ಅರ್ಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶುಭಾಶಯಗಳು...