**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 3 December 2014

ഞങ്ങളും ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികള്‍ !

ഇരവിക്കുളം നാഷനല്‍ പാര്‍ക്കില്‍നിന്നുള്ള കാഴ്ച...

ഈ ജീവി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ?
തെക്കന്‍ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ 'ചോല' വനങ്ങളില്‍ ധാരാളമായി കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു സസ്തനിയാണ്. ബോവിടേ കുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ട വരയാട്...പിന്നിലേക്ക് വളഞ്ഞ് സമാന്തരമായി നില്‍ക്കുന്ന കൊമ്പുകളോട് കൂടിയ ഇവ 10 മുതല്‍ 15 വരെ എണ്ണമുള്ള കൂട്ടമായിട്ടാണ് സാധാരണ
കാണപ്പെടുന്നത്.രോമത്തിനും മാംസത്തിനുമായി വന്‍തോതില്‍ വേട്ടയാടപ്പെട്ടതിനാല്‍ ഇവ വന്‍ തോതില്‍ വേട്ടയോടപ്പട്ടതിനാല്‍ ഇവ കടുത്ത വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ്.ഇരവിക്കുളം നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കില്‍  ഏകദേശം 960 എണ്ണം വരയാടുകള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞത്.IUCN ന്റെ Red Data Book ല്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ച കേരളത്തിലെ സസ്തനികളില്‍ ഒന്നാണ്.
ശേണി ശാരദാംബ ഹൈസ്കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ നടത്തിയ പഠന യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് ഈ അപൂര്‍വ്വ കാഴ്ച കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും സാധിച്ചത്.. വരയാടിന്റെ വീഡിയോ കാണണ്ടേ? ദേ  ഇവിടെ..

No comments: