**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 22 March 2015

SSLC EXAM 2015- ANSWER KEY

എസ്.എസ്.എല്‍. സി മൂല്യനിര്‍ണയത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി സ്കീം ഫൈനലൈസേഷന്‍ നടക്കും.ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുവാന്‍ ഉത്തര സൂചിക കൈയില്‍ കരുതുന്നത് അഭികാമ്യം.
ENGLISH BY PRASHANTH P.G HSA, GHSS
KOTTODI, KASARAGOD

HINDI - BY RAVI M GHSS KADANNAPALLY, KANNUR 
SOCIAL - BY ALICE MATHEW GHS VECHOOR
SOCIAL - BY AKSHAYAN K KMHSS KUTTOR NORTH , MALAPPURAM
MATHEMATICS QUESTION PAPER AND  ANSWER KEY - BY BINOYI PHILIP ;GHSS KOTTODI, KASARAGOD
MATHEMATICS BY SUNNY P.O GHS THODIYOOR , KOLLAM
MATHEMATICS - BY GIGI VARUGHESE - St. THOMAS HSS ERUVELLIPRA, THIRUVALLA
MATHEMATICS - BY PALAKKAD MATHS BLOG TEAM
MATHEMATICS  - BY PRABHAKARAN P.R GHSS MATHAMANGALAM KANNUR
PHYSICS - BY SHAJI A GHSS PALLICKAL
CHEMISTRY - BY HASHIM K.P MAS COACHING CENTER MALAPPURAM
CHEMISTRY - BY RAVI P AND DEEPA C GHSS PERINGODE
CHEMISTRY - SUDARSHAN K.P  K.Y.HS.S.ATHAVANAD
BIOLOGY ANSWER KEY  BY KRISHANAN A.M GHSS KOTTODI. KASARAGOD
BIOLOGY ENGLISH MEDIUM BY ANJANA S St.ANNES HSS EDATHURUTHY

1 comment:

COYALMANNAM KUMAR said...

BIOLOGY ANSWER KEYS ARE FIRST PUBLISH BY SHENI BLOG.CONGRATULATIONS WITH MANY MANY THANKS....