സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 13 May 2015

Basic Skill Test for SSLC-2016(Updated with SETIGAM's)

പത്താം ക്ലാസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഗണിതാഭിരുചിയും അറിവും പരിശോധിക്കുന്നതിനും അവരുടെ നിലവാരം അറിയുന്നതിനുമായി ഒരു Basic Skill Test-ന് ഉതകുന്ന ഒരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയത് ഫോറം അംഗവും കല്ലിങ്ങല്‍പാടം ഗവ ഹൈസ്കൂള്‍ ഗണിതാധ്യാപകനും ജെ എസ് ഐ ടി സിയുമായ ശ്രീ വി കെ ഗോപീകൃഷ്ണന്‍ സാര്‍ . അവധിക്കാല ക്ലാസുകളുടെ ആരംഭദിവസം നടത്താവുന്ന ഈ അഭിരുചി പരീക്ഷയ്ക്കായി ഗണിതത്തിലെ അടിസ്ഥാനാശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 30 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളം , ഈംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം ബ്ലോഗുമായി പങ്ക് വെച്ചതിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍
Basic-Skill Test for SSLC 2016 Students
ശ്രീ ഗോപീകൃഷ്ണന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ Basic Skill Test വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ മാതൃകയില്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിശീലിക്കുന്നതിനുമായി ഇതിനനുയോജ്യമായ SETIGAM എസ് ഐ ടി സി ഫോറത്തിന് തയ്യാറാക്കി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് പരിശീലിച്ച പല SETIGAM-കളെപ്പോലെ ഇവിടെയും താഴെത്തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും ഇവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക. കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ സേവ് ചെയ്ത ഫയലില്‍ ഡബിള്‍ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Install ചെയ്യുന്നതോടെ ഇത് പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാകും. Application -> Education -> MathsBasicSkillTest എന്ന മെനു വഴി ഇത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. Ubuntu-വിന്റെ 10.04-ലും 12.04-ലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രണ്ട് വേര്‍ഷനുകള്‍ ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം മീഡിയം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതുമാണ്.
SETIGAM for Basic Skill Test for UBUNTU10.04 Version
SETIGAM for Basic Skill Test for UBUNTU12.04 Version

No comments:

Post a Comment