പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 25 July 2015

ബി.എഡ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ക്വാട്ട : സെലക്ട് ലിസ്റ്റായി

2015-17 വര്‍ഷത്തെ ദ്വിവത്സര ബി.എഡ് കോഴ്‌സിന് (ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ക്വാട്ട) സെലക്ഷന്‍ ലഭിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റും ഉത്തരവുംwww.education.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സെലക്ഷന്‍ ലഭിച്ചവര്‍ ലിസ്റ്റും ഉത്തരവും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ബി.എഡ് സെന്ററില്‍ ജൂലൈ 27 നകം ഹാജരാകണം

No comments: