കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 25 July 2015

ബി.എഡ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ക്വാട്ട : സെലക്ട് ലിസ്റ്റായി

2015-17 വര്‍ഷത്തെ ദ്വിവത്സര ബി.എഡ് കോഴ്‌സിന് (ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ക്വാട്ട) സെലക്ഷന്‍ ലഭിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റും ഉത്തരവുംwww.education.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സെലക്ഷന്‍ ലഭിച്ചവര്‍ ലിസ്റ്റും ഉത്തരവും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ബി.എഡ് സെന്ററില്‍ ജൂലൈ 27 നകം ഹാജരാകണം

No comments: