സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 14 August 2015

മാധ്യമ പരിശീലനം: അഭിരുചി പരീക്ഷ 17ന്

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാധ്യമ പഠനത്തിന് ചതുര്‍ദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ക്യാമ്പ് ഓഗസ്റ്റ് 25 മുതല്‍ 28 വരെ കൊച്ചിയില്‍ കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുമായി സഹകരിച്ച് ഹയര്‍സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് ആന്റ് അഡോളസന്റ് കൗണ്‍സിലിംഗ് സെല്‍ ആണ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത്. ന്യൂ മീഡിയ ഉള്‍പ്പെടെ പുതിയ സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ക്യാമ്പ്. തിങ്കളാഴ്ച (ഓഗസ്റ്റ് 17) രാവിലെ 10.30 മുതല്‍ 12.00 വരെയാണ് അഭിരുചി പരീക്ഷ. എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു പരീക്ഷ കേന്ദ്രം വീതം. ഒരു സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കുവീതം പങ്കെടുക്കാം. ജി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് തൈക്കാട് തിരുവനന്തപുരം, വിമലഹൃദയ പട്ടത്താനം കൊല്ലം, ബാലികമഠം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട, ലിയോ തേര്‍ട്ടീന്ത് ആലപ്പുഴ, എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടയം, എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കട്ടപ്പന ഇടുക്കി, ഗവ. ബോയ്‌സ് ആലുവ എറണാകുളം, ഗവ. മോഡല്‍ ബോയ്‌സ് തൃശൂര്‍, ജി.എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്. പാലക്കാട്, പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടുകര കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം, ഗവ. മോഡല്‍ കോഴിക്കോട്, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മീനങ്ങാടി വയനാട്, ഗവ. ടൗണ്‍ എച്ച്.എസ്.എസ്. കണ്ണൂര്‍, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെര്‍ക്കള കാസര്‍കോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അഭിരുചി പരീക്ഷ നടക്കുക. വിശദവിവരം www.dhsekerala.gov.inലഭിക്കും.

No comments:

Post a Comment