12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 2 December 2015

SSLC Exam March 2016 - Candidate details Correction - Notice.

2016 മാർച്ച് മാസം നടക്കുന്ന പരീക്ഷയുടെ റഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ candidate details correction നടത്തുവാനുള്ള അവസാന തിയതി  12/12/2015 വരെ  നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരും ഈ സമയപരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി save ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അഡ്രസ്സിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ പേരും, പിൻകോഡും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
2. ARC, CCC, RAC വിഭാഗങ്ങളും ഈ വർഷം പുതുതായി രജിസ്ട്രേഷൻ (Add New Candidate Click ചെയ്ത് നടത്തേണ്ടതാണ്. ) രജിസ്ട്രേഷൻ  നടത്തുമ്പോള്‍ Candidate Type ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 
3. പ്രൈവറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ On line Registation 10/12/2015 മുതൽ 12/12/2015 വരെ നടത്താവുന്നതാണ്. 
4. RMSA സ്കൂളുകൾക്ക് പുതിയ സ്കൂൾ കോഡും, സെന്റർ കോഡും അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്  www.keralapareekshabhavan.in എന്ന സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

No comments: