സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 6 February 2016

BIOLOGY MODEL QUESTION PAPER 2016 BY AJITH ULLIYERI, KOZHIKODE

എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ബയോളജി മാതൃകാ ചോദ്യ പേപര്‍ തയ്യാറാക്കി അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് അരിക്കുളം KPMSM  ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകനായ ശ്രീ അജിത്ത് സാറാണ്.റിവിഷണ്‍ സമയമായത്കൊണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ഇത് ഏറെ ഉപകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.ചോദ്യ പേപര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുമല്ലോ...
ശ്രീ അജിത്ത് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി..
ബയോളജി മാതൃകാ ചോദ്യപേപര്‍ ‍‍ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Related posts
Biology Exam capsule for Non D+ students
OrukkamBiology 2016(by Edn. Dept) - Answers

No comments:

Post a Comment