കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 22 June 2016

GAINPF - A COMPLETE GUIDE

GAINPFമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ പ്രകാശ്‍ മണികണ്ടന്‍ സാര്‍ അയച്ച്കൊടുത്ത ചില ഹെല്‍പ്പ് ഫയലുകളാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.ഐഡഡ് സ്കൂള്‍ ജീവനക്കാരുടെ KASEPF ലോണ്‍ അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖാംതിരം സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി മാസങ്ങള്‍ മൂന്ന് പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതുവരെയും അഡ്മിന്‍ സെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ചില സ്കൂളുകളുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ്.പ്രയാസപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് ലോണ്‍ ബില്‍  ട്രഷറിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലോ ,പല കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി ബില്ലുകള്‍ മടക്കുന്നുണ്ടത്രെ.ബില്‍ മടക്കാനുള്ള  പ്രധാന കാരണം KASEPF ബില്ലിന്റെ കൂടെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട ഡോക്യമെന്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് സ്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കില്‍ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചില സ്കൂളുകള്‍നേരിടുന്നത്.DPI ഇറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ സര്‍ക്കുലറില്‍  ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്‍  ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിട്ടുണ്ട്.ഈ സര്‍ക്കുലര്‍ വായിക്കുക.
ഇതുവരെ GAINPFല്‍ ലോണ്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പികാത്തവര്‍, GAINPFല്‍ തെറ്റായി opening Balance - OB loan എന്നിവ എന്റര്‍ ചെയ്ത് വിഷമിക്കുന്നവര്‍ പ്രകാശ്‍ സാര്‍ അയച്ച് തന്ന ഹെല്‍പ്പ് ഫയല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത്  ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
1.GAINPF USER MANUAL
2.GAINPF QUICK REFERENCE GUIDE BY DEO OFFICE KOTHAMANGALAM
3.HOW TO RESET WRONGLY ENTERED OPENING BALANCE - OB LOAN - A HELP FILE
4.CIRCULAR 1(21-06-2016). CIRCULAR 2(04-06-2016). 3. G.O Dtd 16-03-2016

No comments: