Wearing Name badge/Name board for identifying Government Employees on duty—Instructions issued.Circular No: 7318/A.R13(2)16/PRD dtd 18-07-2017..see downloads**Students not to be insisted to wear Shoes and Shoes during rainy Season DPI ltr dtd 20-07-2017..See downloads**Teachers Day - Competition for Teachers reg. Circular dtd 12-07-2017..See downloads**

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 4 June 2016

SOCIAL STD X - CHAPTER 1 - STUDY MATERIAL IN KANNADA

ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿ ಬೇಕೂರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಸರ್ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಶೇಣಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಲೋಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.ಸುರೇಶ ಸರ್ ಅವರು SRG ಸದಸ್ಯರೂ ಹಲವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಅನುಭವ ಇರುವವರೂ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.ಇದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಬಹುದು.
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಶೇಣಿ ಶಾಲಾ ಬ್ಲೋಗ್ ತಂಡದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ.

No comments:

Post a Comment