**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 30 July 2016

PHYSICS CLASS 10 - UNIT TEST PAPERS MAL & ENGLISH MEDIUM

.
  എല്ലാവരും ഈ മാസത്തെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയോ? പത്താംതരം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകളുമായാണ് ഇന്നു ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് . മലയാളം മീഡിയം , ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പ്രത്യേകമായി തന്നെ അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് എ .വി . എച്ച്. ഹൈസ്ക്കൂൾ പൊന്നാനിയിലെ അധ്യാപകനായ Jipson Jacob സർ . ഈ ചോദ്യപേപ്പറുകളില്‍  മലയാള തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്കൂളിലെ അധ്യാപികമാരായ രേഖ Sindhu, Reetha എന്നിവരാണ് . രണ്ടു പേർക്കും ഷേണി സ്കൂൾ ബ്ലോഗ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു .Jipson Jacob  സാറിന് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു .താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
Physics Unit test Paper(Eng. Medium) Set 1    Set 2  -  Prepared by Reetha P, HSA, AVHS Ponnani
Physics Unit test Paper(Mal. Medium) Set A    Set 2  -  Prepared by Sindhu K, HSA, AVHS Ponnani

No comments: