പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 11 August 2016

യുറീക്കാ വിജ്ഞോനോത്സവം - മത്സരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മലയാള വീക്കി ലേഖനം

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്  വർഷാവർഷം ലോവർ പ്രൈമറി, അപ്പർ പ്രൈമറി, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർസെക്കണ്ടറി ഇങ്ങനെ നാലു വിഭാഗങ്ങളായി കുട്ടികളെ തരംതിരിച്ച് സ്കൂൾതലം,പഞ്ചായത്തുതലം,മേഖലാതലം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തലങ്ങളിലായി യുറീക്കാ വിജ്ഞാനോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അറിയാമല്ലോ. ഇതിൽനിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബാലശാസ്ത്രകോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നു.
 യുറീക്കാ വിജ്ഞാനോത്സവം മത്സരത്തിന് ഈ വര്‍ഷത്തെ വിഷയം : "സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകം"
ഈ വിഷയത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മലയാള വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനം ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം..
സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകം - ലേഖനം ഇവിടെനിന്ന്  ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

No comments: