ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 27 September 2016

STD 10 - HISTORY - CHAPTER 5 - STRUGGLE AND FREEDOM -STUDY NOTES(MALAYALM MEDIUM)

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ അഞ്ചാം അധ്യായമായ സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻറെ നോട്ടുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കുകയാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർക്കാട് അൻവാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരായ ജംഷീദ് സര്‍. ജംഷീദ് സാറും  ഷെബിൻ റസൂൽ സാറും ചേർന്നു തയ്യാറാക്കിയ ഈ നോട്ടുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.ജംഷീദ് സാറിനും റസൂൽ സാറിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
10ാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം അഞ്ചാം അധ്യായം -  സ്റ്റഡി നോട്ട് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments: