29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 11 February 2017

VIJAYOLSAVAM - HINDI HANDBOOK BY KOZHIKODE CORPORATION AND MUKULAM HINDI QUESTION PAPER - KANNUR DIST PANCHAYATH

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജയോത്സവം ഹിന്ദി എന്ന കൈപുസ്തകവും കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  മുകളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹിന്ദി മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറും ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ കൂട്ടക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തുകയാണ്.ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ..എല്ലാവര്‍ക്കും വിജയാശംസകള്‍
1.വിജയോത്സവം ഹിന്ദി  കൈപുസ്തകം - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2.മുകളും ഹിന്ദി മോഡല്‍ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍  - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

**ഈ വര്‍ഷം എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഹിന്ദീ പഠന സാമഗ്രികളില്‍ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് അധ്യാപകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഡയറ്റ് വയനാട് തയ്യാറാക്കിയ പൊലിമ എന്ന പഠന സാമഗ്രി ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിന്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം...
CLICK HERE TO DOWNLOAD HINDI STUDY MATERIAL POLIMA PREPARED BY DIET WAYANAD

ORUKKAM  HINDI BY EDUCATION DEPT AND ANSWERS BY ASOK KUMAR N A 
SSLC MODEL EXAM 2016 HINDI - QUESTION PAPERS + ANSWER KEY ASOK KUMAR

No comments: