12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 21 March 2017

SSLC CHEMISTRY EXAM 2017 - HARDSPOT ANALYSIS BY UNMESH B

എസ്.എസ്.എല്‍.സി  രസതന്ത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള 2 Hard Spots ആണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലും വൈദ്യുത രാസ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതുപോലെ തന്നെ മോള്‍ സങ്കല്പനം എന്ന അധ്യായത്തിലെ പ്രോബ്ലംസും.വളരെ നന്നായി ഈ രണ്ടു ഹാര്‍ഡ് സ്പോട്ടുകളുംം വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ ജി.വി.എച്ച്.എസ്സിലെ രസതന്ത്ര അധ്യാപകന്‍  ശ്രീ ഉന്മേഷ് സര്‍. ഷേണി ബ്ലോഗിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയികികുന്നു.
മോള്‍ സങ്കല്പനം ഹാര്‍ഡ്സ്പോട്ട് വിശകലനം
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്‍ -ഹാര്‍ഡ്സ്പോട്ട് വിശകലനം

STANDARD 10 - CHEMISTRY - CHAPTER 6 AND 7 - RADIO PROGRAMME BY UNMESH B

3 comments:

Aleena Joseph said...

Thank you sir.It is very helpful

Anonymous said...

It is very helpful

Aleena Joseph said...

Thank you sir. It is useful