കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 21 March 2017

SSLC CHEMISTRY EXAM 2017 - HARDSPOT ANALYSIS BY UNMESH B

എസ്.എസ്.എല്‍.സി  രസതന്ത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള 2 Hard Spots ആണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലും വൈദ്യുത രാസ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതുപോലെ തന്നെ മോള്‍ സങ്കല്പനം എന്ന അധ്യായത്തിലെ പ്രോബ്ലംസും.വളരെ നന്നായി ഈ രണ്ടു ഹാര്‍ഡ് സ്പോട്ടുകളുംം വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ ജി.വി.എച്ച്.എസ്സിലെ രസതന്ത്ര അധ്യാപകന്‍  ശ്രീ ഉന്മേഷ് സര്‍. ഷേണി ബ്ലോഗിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയികികുന്നു.
മോള്‍ സങ്കല്പനം ഹാര്‍ഡ്സ്പോട്ട് വിശകലനം
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്‍ -ഹാര്‍ഡ്സ്പോട്ട് വിശകലനം

STANDARD 10 - CHEMISTRY - CHAPTER 6 AND 7 - RADIO PROGRAMME BY UNMESH B

3 comments:

Aleena Joseph said...

Thank you sir.It is very helpful

Anonymous said...

It is very helpful

Aleena Joseph said...

Thank you sir. It is useful