എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 21 March 2017

SSLC CHEMISTRY EXAM 2017 - HARDSPOT ANALYSIS BY UNMESH B

എസ്.എസ്.എല്‍.സി  രസതന്ത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള 2 Hard Spots ആണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലും വൈദ്യുത രാസ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതുപോലെ തന്നെ മോള്‍ സങ്കല്പനം എന്ന അധ്യായത്തിലെ പ്രോബ്ലംസും.വളരെ നന്നായി ഈ രണ്ടു ഹാര്‍ഡ് സ്പോട്ടുകളുംം വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ ജി.വി.എച്ച്.എസ്സിലെ രസതന്ത്ര അധ്യാപകന്‍  ശ്രീ ഉന്മേഷ് സര്‍. ഷേണി ബ്ലോഗിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയികികുന്നു.
മോള്‍ സങ്കല്പനം ഹാര്‍ഡ്സ്പോട്ട് വിശകലനം
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്‍ -ഹാര്‍ഡ്സ്പോട്ട് വിശകലനം

STANDARD 10 - CHEMISTRY - CHAPTER 6 AND 7 - RADIO PROGRAMME BY UNMESH B

3 comments:

Aleena Joseph said...

Thank you sir.It is very helpful

Anonymous said...

It is very helpful

Aleena Joseph said...

Thank you sir. It is useful