എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 30 March 2017

SSLC EXAM 2017 - SOCIAL SCIENCE - ANSWER KEY BY K.S DEEPU AND BINDUMOL P.R

ബ്രഹ്മമംഗലം എച്ച്.എച്ച്.എസ്സിലെ ശ്രീ കെ.എസ്. ദീപു സാറും വൈക്കം ഗവഃ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ  ശ്രീമതി ബിന്ദു  ടീച്ചരും തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചികയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.ഉത്തര സൂചിക തയ്യാറാക്കിയ ദീപു സാറിനും ബിന്ദു ടീച്ചര്‍ക്കും ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Click Here to Download Social Answer key - SSLC EXAM 2017

No comments: