കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 30 March 2017

SSLC EXAM 2017 - SOCIAL SCIENCE - ANSWER KEY BY K.S DEEPU AND BINDUMOL P.R

ബ്രഹ്മമംഗലം എച്ച്.എച്ച്.എസ്സിലെ ശ്രീ കെ.എസ്. ദീപു സാറും വൈക്കം ഗവഃ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ  ശ്രീമതി ബിന്ദു  ടീച്ചരും തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചികയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.ഉത്തര സൂചിക തയ്യാറാക്കിയ ദീപു സാറിനും ബിന്ദു ടീച്ചര്‍ക്കും ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Click Here to Download Social Answer key - SSLC EXAM 2017

No comments: