സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 24 June 2017

STANDARD 10 - CHEMISTRY- CHAPTER 1 - HOW TO FIND OUT GROUP, PERIOD AND BLOCK OF ELEMENTS - PRESENTATION

10ാം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസവും എന്ന ഒന്നാം അദ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി പാലക്കാട് പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി  സര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പീരീഡ് ബ്ലോക്ക്  എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്ന വിധം എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍  കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ സാധിക്കും. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE CHAPTER PERIODIC TABLE AND ELECTRON CONFIGURATION
OTHER WORKS BY RAVI P
STANDARD 10
1..CHEMISTRY - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION - SHELLS AND SUB SHELLS
STANDARD 9 
 CHEMISTRY STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION - DALTON'S ATOMIC THEORY
STANDARD 8 
PRESENTATION ON STD 8 - CHEMISTRY CHAPTER 1 - VOLUME AND MASS 
PHYSICS  
STANDARD 10
 CHAPTER 1 - PRESENTATION
STANDARD 9
CHAPTER 1 - PRESENTATION
STANDARD 8
PRESENTATION ON MEASUREMENTS AND UNITS CHAPTER 1 - PHYSICS

No comments: