കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 25 October 2017

SSLC PHYSICS- CHAPTER 4 - HEAT -PRESENTATION BASED ON THE TOPIC EVAPORATION AND VAPORISATION

താപം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ബാഷ്പനവും ബാഷ്പീകരണവും ഐ സി ടി ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള അവതരണം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുയാണ്  പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സര്‍. കൂടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു..
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON EVAPORATION AND VAPORISATION
CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO - DIFFERENCE BETWEEN EVAPORATION AND VAPORISATION
FOR RESOURCES BY RAVI P -  CLICK HERE

No comments: