കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 15 February 2018

ആകാശവാണി - വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം - എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷാ സഹായി - രസതന്ത്രം -റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം PART1, 2 & 3

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ  ജി.വി.എച്ച് .എസ്.എസ് കല്ലറ യിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഉന്മേഷ് സാര്‍ ആകാശവാണി ഒരുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം  - എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷാ  സഹായി  എന്ന  റേഡിയൊ പരിപാടിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച രസതന്ത്രം  മുഴുവന്‍ അധ്യാങ്ങളുടെയും ചോദ്യോത്തരങ്ങളടങ്ങള‌ിയ 3 ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എസ്.എസ്. എല്‍ രസതന്ത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാവുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങളടങ്ങിയ  ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ശ്രീ ഉന്മേഷ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY RADIO PROGRAMME TERM 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY RADIO PROGRAMME TERM2

CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY RADIO PROGRAMME TERM 3  

No comments: