29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 14 January 2018

SSLC HINDI EXAM REVISION QUESTION PAPER PART 1 :BY RAVI M

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തെ  രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ഒന്നാം ഭാഗത്തിന് പരീക്ഷ നടത്താനായി ഉണ്ടാക്കിയ ചോദ്യപേപ്പർ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ  കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ  കടന്നപ്പള്ളി ജി.​എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സാര്‍.  ഇത് കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
ഹിന്ദി റിവിഷന്‍  ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments: