കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 14 February 2018

DEEPIKA SSLC PAREEKSHA SAHAYI 2018 - HINDI AND BIOLOGY

എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി  ദീപിക ദിനപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഹിന്ദി , ജീവശാസ്ത്രം പരീക്ഷാ സഹായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.പഠനവിഭവം തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകര്‍ക്കും ദീപിക പത്രാധിപര്‍ക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിനറെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
DEEPIKA  HINDI PAREEKSHA SAHAYI
DEEPIKA SSLC BIOLOGY PAREEKSHA SAHAYI

No comments: