കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 12 February 2018

MATHRUBHUMI VIDYA ENGLISH - SSLC SPECIAL 2018

എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി മാതൃഭൂമി പത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിദ്യ എസ്.എസ്. എല്‍ സി പരീക്ഷാ സഹായിയിലെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങള്‍ ഒറ്റ ഫയലായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പഠന വിഭവം തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപക സുഹ‌ത്തുകള്‍ക്കും മാതൃഭൂമി പത്രാധിപര്‍ക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHRUBHUMI VIDYA 2018 ENGLISH PART 1 , 2 AND 3

No comments: