കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 10 February 2018

SSLC IT MODEL EXAM 2018 - THEORY AND PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS - BY SAINUDHEEN AND ABIDA

എസ്.എസ്.എല്‍ സി മോഡല്‍ പരീക്ഷ 2018ലെ ചില തിയറി ചോദ്യങ്ങളും, പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളും  (മലയാള മീഡിയം)ഉത്തരങ്ങളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പയ്യോളി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ SITC സൈനുദ്ദീന്‍ സാറും JSITC ആബിദ ടീച്ചറും.രണ്ടു പേര്‍ക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY QUESTIONS(90) AND ANSWERS 2018
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRACTICAL QUESTIONS 2018

EXAM DOCUMENTS AND IMAGES (SUPPORTING FILES)
MORE RESOURCES BY SAINUDHEEN SIR AND ABIDA TEACHER
1. IT THEORY QUESTIONS AND ANSWERS FROM MODEL EXAM 2017 (MAL MEDIUM)  COMPILED BY SAINDUDHEEN AND ABIDA; GVHSS PAYYOLI
2. IT THEORY QUESTIONS FROM MODEL EXAM 2017 (ENG MEDIUM) :COMPILED BY SAINUDHEEN AND ABIDA, GVHSS PAYYOLI

No comments: