2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 11 June 2018

SSLC PHYSICS EVALUATION TOOLS - CHAPTER 1 ENG AND MAL MEDIUM

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം SSLC പരീക്ഷയുടെ മുന്നോടിയായി Physics, Chemistry വിഷയങ്ങളുടെ റിവിഷന്‍സീരീസ് ഷേണിബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടതായി പല അധ്യാപകസുഹൃത്തുക്കളും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേര്‍ഷന്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം മുതല്‍തന്നെ രണ്ടുവിഷയങ്ങളുടെയും മലയാളം - ഇംഗ്ലീഷ് വേര്‍ഷനുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യപടിയായി ഫിസിക്സ് അധ്യായം 1 ലെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉത്തരസഹിതം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
Ebrahim V.A
GHSS South Ezhippuram , Ernakulam District
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOL PHYSICS CHAPTER 1 (MAL MEDIUM)
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOL PHYSICS CHAPTER 1 ENG MEDIUM)

No comments: