പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 29 July 2018

A WRITE UP USEFUL BHASKARACHARYA PAPER PRESENTATION

ഹൈസ്കൂള്‍തല ഭാസ്കരാചാര്യ പേപ്പര്‍ പ്രസന്റേഷനിന് സഹായകമായേക്കാവുന്ന ഒരു എഴുത്ത് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ HIBHSS Varappuzha ലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ജോണ്‍ പി.എ സാര്‍. ശ്രീ ജോണ്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD WRITE UP ON BHASKARACHARYA PAPER PRESENTATION 
 MORE RESOURCES BY JOHN P A  2018 -2019  
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC MATHS - ADDITIONAL PROBLEMS FOR PRACTICE (EVALUATION QUESTIONS FOR SSLC 2018-19)
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS EVALUATION TOOLS CHAPTER 1 (MAL MEDIUM)
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS EVALUATION TOOLS CHAPTER 2 (ENG MEDIUM)

MATHS TEACHING PLAN STD 10 - CHAPTER 1 PART 2  - MALAYALAM VERSION BY JOHN P A
MATHS TEACHING PLAN STD 10 - CHAPTER 1 -PART 1  MALAYALAM AND ENGLISH VERSION BY JOHN P A

No comments: