പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 24 July 2018

FIRST MID TERM QUESTION PAPERS 2018 STD 8 , 9 AND 10 - ENG AND MAL MEDIUM

8,9, 10 ക്ലാസ്സുുകളിലെ ഫസ്റ്റ് മിഡ് ടേം പരീക്ഷയിയുടെ  ലഭ്യമായ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ (Eng, Mal.Medium) ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുക‌‌യാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ  NEDUMKANDAM G.V.H.S.Sലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ജയശ്രീ ടീച്ചര്‍. ജയശ്രീ ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANDARD 8 
MALAYALAM SET A
MALAYALAM SET B
PHYSICS - MAL MED
PHYSICS - ENG MED
SOCIAL - MAL MED
CHEMISTRY - ENG MED
STANDARD 9
MALAYALAM
PHYSICS - ENG MED
PHYSICS - MAL MED
SOCIAL - MAL MED
CHEMISTRY - ENG MED

BIOLOGY - MAL MED
BIOLOGY - ENG MED
MATHS ENG MED
STANDARD 10
PHYSICS - MAL MED
PHYSICS - ENG MED
CHEMISTRY - MAL MED 
CHEMISTRY -ENG MED 

BIOLOGY - MAL MED
BIOLOGY - ENG MED
MATHS - MAL MED
MATHS ENG MED 

1 comment:

Unknown said...

Where is the answers