2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 15 July 2018

HINDI UNIT TEST QUESTION PAPERS 2018 - STD 8, 9 AND 10 BY ASOK KUMAR N,A

8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ ഹിന്ദി യൂനിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാലം ജി.എച്ച.എച്ച.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അശേക് കുമാര്‍ സാര്‍. ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE  TO DOWNLOAD UNIT TEST QUESTION PAPER HINDI STD 8
CLICK HERE  TO DOWNLOAD UNIT TEST QUESTION PAPER HINDI STD 9
CLICK HERE  TO DOWNLOAD UNIT TEST QUESTION PAPER HINDI STD 10 
MORE RESOURCES BY ASOK SIR - CLICK HERE  

No comments: