സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 9 July 2018

SSLC PHYSICS - UNIT 2 - EVALUATION TOOLS BASED ON DIFFERENT TYPES OF LAMPS AND THEIR FEATURES

പത്താം ക്‌ളാസ് ഫിസിക്സ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വിവിധ തരം ലാമ്പുകളും സവിശേഷതകളും  എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉള്ള ഇവാ ലു വേഷൻ ടൂളുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി  പി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON PHYSICS CHAPTER 2 - DIFFERENT LAMPS AND  FEATURES 
MORE RESOURCES BY RAVI  P 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  PHYSICS CHAPTER 2 - EVALUATION TOOLS
  BASED ON CIRCUIT PROBLEMS AND FEATURES OF NICHROME

No comments: