2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 22 August 2018

FIRST MID TERM QUESTION PAPERS 2018 - 7 SETS - ENG AND MAL MEDIUM

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഫസ്റ്റ് മിഡ് ടേം പരീക്ഷയിലെ 7 സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകളാണ്  പോസ്റ്റിലുള്ളത്. കുട്ടികളില്‍നിന്ന് ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ സമാഹരിച്ച് അവ സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ ഒരു അഭ്യുദയാകാംക്ഷിക്ക് ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD FIRST MID TERM QUESTION PAPERS -4 SETS (ENGLISH 2 SETS, MALAYALAM 2 SETS ) - ST.JOSEPH'S
CLICK HERE TO DOWNLOAD FIRST MID TERM QUESTION PAPERS -2 SETS - MALAYALAM MEDIUM)  -ST.THOMAS
CLICK HERE TO DOWNLOAD FIRST MID TERM QUESTION PAPERS -1 SET(MALAYALAM 1 SET ) -GHSS
FOR MORE QUESTION PAPERS - CLICK HERE

No comments: