2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 13 August 2018

SCHOOL VOTING MACHINE APP - PREPARED BY JISPSON JACOB

പൊന്നാനി ഏവി ഹൈസ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപകനായ ശ്രീ ജിപ്സന്‍ ജേക്കബ്  MIT App Inventor ല്‍ തയ്യാറാക്കിയ സ്കൂള്‍  ഇലക്ഷന്‍ ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വേര്‍ഷന്‍ ആണ്  പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.മുന്‍പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതില്‍നിന്നും കുറേയേറെ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹെല്‍പ് ഫയലില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദ്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹെല്‍പ് ഫയല്‍ വായിക്കുമല്ലോ? ശ്രീ ജിപ്‌സന്‍ ജേകബ് സാറിന്ന ഷേണുി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD VOTING App
CLICK HERE TO DOWNLOAD help file

No comments: