12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 10 August 2018

SSLC SOCIAL SCIENCE I - CHAPTER 4 - BRITISH EXPLOITATION AND SIMPLIFIED NOTES

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാര്‍ട്ട്  I ലെ നാലാം അധ്യായമായ ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തുനില്‍പ്പുകളും  എന്ന പാഠത്തിലെ ആശയങ്ങളെ വളരെ ലളിതമായി  പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്റ്റഡി നോട്ട് തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കുകയാണ് MEHS Areekode ലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സജില്‍ കപ്പച്ചാലില്‍. കൂടാതെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഫസ്റ്റ് മിഡ് ടേം പരീക്ഷയുടെ ഒരുചോദ്യപേപ്പറും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്.ശ്രീ  സജില്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
ലളിതം മധുരം സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് - അധ്യായം 4  ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തുനില്‍പ്പുകളും - സ്റ്റഡി നോട്ട്
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം   - ഫസ്റ്റ് മിഡ് ടേം പരീക്ഷ - ചോദ്യപേപ്പര്‍

2 comments:

Heena Khan said...

RRB ALP Result 2018 will be available on the regional website of the board which can access from link uploaded below. For a direct Railway ALP Result link to the official websites of RRBs, candidates are advised to go through a table that we have placed in below description. You may also check Railway Group D Result 2018 from the official website.

Railway Results said...

Looking For RRB Group D Result 2018? Look no more. Here, we are, providing the all RRB Result, may it be Group D, ALP, and RPF right, at one place at railwayresult.in. So, keep yourself updated with RRB Result.