പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 20 September 2018

SOCIAL SCIENCE STD VIII, IX AND X - STUDY MATERIALS BASED ON THE CHAPTERS FOR SEPTEMBER AND OCTOBER

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം 8, 9,10 ക്ലാസ്സ്  സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലെ യൂനിറ്റുകൾ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാര്‍.
 ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANDARD 8
ക്ലാസ്സ് 8-യൂനിറ്റ് 7 -സമ്പദ്ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ
STANDARD 9
ക്ലാസ്സ് 9 - സോഷ്യൽ സയൻസ് -യൂനിറ്റ് 4 -Medieval India : Concept of Kings and Nature of Administration ( മധ്യകാല ഇന്ത്യ: രാജസങ്കൽപ്പവും ഭരണരീതിയും )
യൂനിറ്റ് 5 -Society and Economy in Medieval India -( സമ്പത്തും സമൂഹവും മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ )
STANDARD 10
ക്ലാസ്സ് - 10 - സോഷ്യൽ സയൻസ് I -യൂനിറ്റ് -6 -Struggle and Freedom
( സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും. )
സോഷ്യൽ സയൻസ് II
ക്ലാസ് 10 - യൂനിറ്റ് -5 -പൊതുചലവും പൊതു വരുമാനവും-Public Expenditure and Public Revenue
FOR MORE RESOURCES BY VAHID SIR - CLICK HERE

No comments: