2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 11 September 2018

SSLC EASY NOTES - ALL SUBJECTS - VOL I, II , (MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)

ബ്ലോഗുകളുള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട SSLC പഠനവിഭവങ്ങളില്‍ ഒന്നാം ഭാഷയും ഐ.റ്റിയും ഒഴികെയുള്ളവ മുഴുവന്‍ ഓരോ ടേമിലേക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടോട്ടി ഓര്‍ബിറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനം കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തുനല്‍കാറുണ്ട്.ഈ മഹത്കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓര്‍ബിറ്റ് കൊണ്ടോട്ടി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനൊടൊപ്പം ഇവയുടെ ഒന്ന്, രണ്ട് ടേമിലെ മലയാളം മീഡിയം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്നിവയുടെ pdf നാല് ഫയലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷയര്‍ ചെയ്ത  ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ജീവശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കല്‍ സാറിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Class X EASY NOTES -ALL SUBJECTS Malayalam Medium Volume : I
Class X EASY NOTES -ALL SUBJECTS English Medium Volume : I
Class X EASY NOTES -ALL SUBJECTS English Medium Volume : II
Class X EASY NOTES -ALL SUBJECTS Malayalam Medium Volume :II

No comments: