2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 4 September 2018

STANDARD 10 - BIOLOGY - ABSTRACT NOTES OF CHAPTER 3,4 AND 5 (ENG & MAL MEDIUM)

പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജി 3, 4, 5 യൂനിറ്റുകളുടെ സംഗ്രഹം (മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയങ്ങളില്‍) തയ്യാറാക്കിയത് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ  ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ജീവശാസ്ത്ര അധ്യാപകതന്‍ ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കല്‍ . ഓരോന്നും രണ്ട് പേജുകളില്‍ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു.പഠനവിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ റഷീദ് സാറിന് ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.  
അധ്യായം 3 - സമസ്ഥിതിയും രാസ സന്ദേശങ്ങളും
Chapter  3- Chemical Messages fore homeostasis
അധ്യായം 4 - അകറ്റി നിര്‍ത്താം രോഗങ്ങളെ
chapter 4 -Keeping Diseases Away
അധ്യായം 5 പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാവലാളുകള്‍ 
chapter 5 - Soldiers of Defence

No comments: