2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 7 September 2018

STANDARD 8,9,10 SOCIAL SCIENCE - CHAPTER 5 & 6 -STUDY MATERIALS

8ാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ 5,6 അധ്യായങ്ങളുടെയും 9ാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II ലെ 5ാം അധ്യായത്തിലെയും പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം I ലെ 5ാം അധ്യായത്തിലെയും  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II ലെ 5ാം അധ്യായത്തിലെയും പഠനവിഭവങ്ങള്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാര്‍.
 ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

STANDARD 8  
യൂനിറ്റ് 5 - പ്രാചീന തമിഴകം
യൂനിറ്റ് 6 - ഭൂപടങ്ങൾ വായിക്കാം
STANDARD 9  
സോഷ്യൽ സയൻസ് - II 
 യൂനിറ്റ് 5-സമുദ്രവും മനുഷ്യനും 
  STANDARD 10
സോഷ്യൽ സയൻസ് -I
സംസ്കാരവും ദേശീയതയും(Culture and Nationalism)  
സോഷ്യൽ സയൻസ-II
പൊതു ചെലവും പൊതു വരുമാനവും (Public Expenditure)

1 comment:

rasak tacha said...

കഠിനാധ്യാനം ചെയ്ത് ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽ തയ്യാറാക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ