2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 7 September 2018

STANDARD 8,9,10 SOCIAL SCIENCE - CHAPTER 5 & 6 -STUDY MATERIALS

8ാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ 5,6 അധ്യായങ്ങളുടെയും 9ാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II ലെ 5ാം അധ്യായത്തിലെയും പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം I ലെ 5ാം അധ്യായത്തിലെയും  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II ലെ 5ാം അധ്യായത്തിലെയും പഠനവിഭവങ്ങള്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാര്‍.
 ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

STANDARD 8  
യൂനിറ്റ് 5 - പ്രാചീന തമിഴകം
യൂനിറ്റ് 6 - ഭൂപടങ്ങൾ വായിക്കാം
STANDARD 9  
സോഷ്യൽ സയൻസ് - II 
 യൂനിറ്റ് 5-സമുദ്രവും മനുഷ്യനും 
  STANDARD 10
സോഷ്യൽ സയൻസ് -I
സംസ്കാരവും ദേശീയതയും(Culture and Nationalism)  
സോഷ്യൽ സയൻസ-II
പൊതു ചെലവും പൊതു വരുമാനവും (Public Expenditure)

2 comments:

rasak tacha said...

കഠിനാധ്യാനം ചെയ്ത് ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽ തയ്യാറാക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

Unknown said...

Good