2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 25 October 2018

STANDARD 10 - HINDI WORKSHEETS ON वर्तमान काल BASED ON THE LESSON - बसंत मेरे गाँव का

പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദി പാഠത്തിലെ बसंत मेरे गाँव का പാഠഭാഗത്തിലെ വര്‍ത്തമാന കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗി ലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ MES HSS IRIMBILIYAM ലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി സാര്‍ .ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
बसंत मेरे गाँव का പാഠഭാഗത്തിലെ വര്‍ത്തമാന കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് ഡൗണ്‍ ചെയ്യുവാന്‍ ഉവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FOR MORE RESOURCES FROM MOHAMMED ALI SIR - CLICK HERE 

No comments: