12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 21 February 2019

EXCELLENCE SSLC D+ MODULE FOR MATHS, SOCIAL, PHYSICS, CHEMISTRY AND ENGLISH

ഈ വര്‍ഷം എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും വിജയം ഉറപ്പിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി , ഡയറ്റ് വയനാട്  തയ്യാറാക്കിയ ഇംഗ്ലീഷ് , ഫിസിക്സ് , കെമിസ്ട്രി , ഘണിതം സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ D+ മൊഡ്യൂള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് GVHSS Manathavady യിലെ ഫിസിക്കള്‍ സയന്‍സ് അദ്ധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മനോജ് മാത്യു സാര്‍. ശ്രീ മനോജ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD EXCELLENCE D+ MODULE FOR MATHS AND SOCIAL SCIENCE
CLICK HERE TO DOWNLOAD D+ MODULE FOR PHYSICS, CHEMISTRY AND ENGLISH 
RELATED POSTS 
SSLC REVISION MATERIALS - EXCELLENCE 2019 BY DIET WAYANAD
EXCELLENCE  ENGLISH 2019
EXCELLENCE PHYSICS 2019
EXCELLENCE CHEMISTRY 2019
MORE RESOURCES BY DIET WAYANAD
പൊലിമ - പത്താം ക്ലാസ്സ്  - മലയാളം
പൊലിമ - പത്താം ക്ലാസ്സ്  - ഹിന്ദി  
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  - ഉറുദു
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  -  സംസ്കൃതം
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  -സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം I
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  - സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II

No comments: