2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 6 February 2019

KSTA ACADEMIC COUNCIL NIRAVU MODULES 2019 - HS AND HSS

KSTA Academic Council ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി  , പ്ലസ് ടൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും അധ്യാപകര്‍ക്ക് പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പഠനസാമഗ്രികളില്‍ ലഭ്യമായവ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.കൂടതല്‍  സാമഗ്രികള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് അപ‌്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പഠന സാമഗ്രികള്‍ തയ്യാറാക്കിയ എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും  അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ KSTA Academic Council ഭാരവാഹികള്‍ക്കും ഷേണി ബ്ലോഗ ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
HS SECTION
SSLC  PHYSICS NIRAVU MODULE
SSLC CHEMISTRY NIRAVU MODULE
SSLC MALAYALAM NIRAVU MODULE
SSLC SOCIAL NIRAVU MODULE
HSS SECTION
HSS TWO ZOOLOGY NIRAVU MODULE PART I
HSS BOTANY NIRAVU MODULE  PART I
HSS CHEMISTRY NIRAVU MODULE 
HSS  ECONOMICS NIRAVU MODULE
HSS HINDI NIRAVU MODULE

No comments: